Åpen kirke hver onsdag

Du er velkommen til middagsbønn hver onsdag, fra kl.12-12.30.


Du kan delta fysisk, eller sende inn bønneemner.

Vi møtes i kirkerommet til stillhet, ord for dagen, lys-tenning og enkel sang.


Vil du at vi tenner et lys og ber for noen? Send SMS eller ring: Diakon Magne: 993 77 242 Sokneprest Astrid 975 06 151


Aktuelle nyheter
Nyheter