top of page

Frivillighetens år - 2022
Brev fra Stavanger biskop

Her

"Alle kan gjøre noe, ingen kan gjøre alt".

 

Har du lyst til å gjøre en oppgave, men vet ikke hva?

Vi har mange aktiviteter i menighetene våre, med ulike oppgaver for ulike mennesker i alle aldre.

 

Eller kanskje vet du akkurat hva du vil?

Ta kontakt! Vi er veldig glade for initiativ fra menigheten :D 

Vi trenger flere til å hjelpe med tjenester rundt gudstjenestene våre (se liste nedenfor).

Vi trenger miljøarbeidere til å se folk som kommer på gudstjenester og på MIDTi - trosopplæringstiltak for barn og unge.  

- og kjøkkentjeneste i forbindelse med både konfirmantopplegg og andre arrangement.

Vi trenger deg som vil ta del i vedlikehold av kirken, både inni og utenfor. 

Skulle det være noe annet du vil hjelpe med, har vi alltid plass til deg!

Menighetens fellesskap blir et bedre fellesskap ved at flere er med å sette sitt preg på det.

 

Lån bort noe av deg selv og få mye tilbake.

Å gjøre noe for andre, gjør noe med deg. Noen synes det er fint å ha noe å gjøre.  Andre kjenner dette som et kall, eller ønsker å bruke sine nådegaver. Uansett hva som er motivasjonen bak tjenesten, skal du vite at alt arbeid i Gand  sokn blir til på grunn av de flotte frivillige medarbeiderne.

 

Det er lov å prøve seg frem, til man finner den tjenesten man trives i.

Nedenfor finner du en  oversikt over hvilke tjenester som trengs mest nå, samt beskrivelse av oppgaver rundt gudstjenestene i Gand kirke.

Ledige tjenester nå:

Ledere i søndagsskolen - Søndager 11-12 - Opplegg laget av Søndagsskolen, Norge: Sprell Levende. Kontakt: Ragnhild Nedrelid, ragnhildw@yahoo.com, 98884587

Utdeling av menighetsblad to ganger i året

Gudstjenestearbeid 

Kjøkkentjeneste 

Vertskap ved konserter

Kontakt for de andre tjenestene:

Frivillighetskoordinator Margrete Børsand

Daglig leder Hanne Bolstad

Tjenester rundt gudstjenestene:

----

Prosjektor:

Den som har prosjektoransvar, styrer datamaskinen som viser sangtekster, liturgi og andre lysbilder under gudstjenesten. Du trenger ikke ha spesielle dataferdigheter for å bidra. Opplæring blir gitt.

-----

Lyd:
Denne tjenestegruppen administreres av en frivillig, Lydansvarlig har alt av mikrofoner og høyttalere klart før gudstjenesten, og gjennomfører lydprøver med de som skal delta.  Lydgruppen stiller også opp på vielser, konserter og andre arrangement i kirkens regi. Det gis opplæring!:

Streaming:

Gand media sender gudstjenestene direkte. Kontakt: Erik Dahle, erik.dahle@lyse.net

-----

Kirkeskyss:

Denne tjenesten er avviklet pga lite henvendelser. Men du som har bil får en miljø- og menighetsvennlig oppfordring; Ta med noen som trenger skyss.

-----

Kirkevert:

Står ved inngangen og ønsker folk velkommen søndager kl. 10.30-11.05. Folk skal bli sett og kjenne seg varmt velkommen til gudstjenesten, enten de er her for første gang, på besøk, eller er faste kirkegjengere. Etter gudstjenesten er kirkeverten tilgjengelig  ved INFO-bordet. Kirkeverten bidrar til at folk får lyst til å komme igjen på gudstjeneste, og ellers bli/være en del av det som skjer i menigheten. Pga smitteverntiltak er det 3-4 kirkeverter hver gudstjeneste.

----

Mini-KRIK leder:

Mini-KRIK administreres av Jon Risdal, jonrisdal@gmail.com, 91390257. Vi trenger flere til å rekruttere nye ledere. Mini-KRIK har treninger i gymsalen på Sandved skole søndager kl. 11.00-11.55.  Samling i slutten med en kort andakt og bønn. Den som har treninga, planlegger denne selv. Utstyr hentes på KRIK-rommet i Gand kirke, og settes på plass etterpå.

----

Dekor:

De som er med i dekorgruppen sørger for at det blir pyntet i inngangspartiet og framme ved alterpartiet.  Dekoren symboliserer hvilken tid i kirkeåret vi er i / liturgisk farge. Dekorgruppen samles et par ganger i semesteret for å planlegge.

----

Pynt:

Sørger for pynt på bordene i menighetssalene – til søndagens kirkekaffe. Kan gjøres fredagen eller lørdagen om ønskelig.

----

Medliturg:

Deltar med alt fra tekstlesning til orientering om gudstjenesten, i tillegg til å lese liturgi eller være nattverd-medhjelper.

----

Nattverd-medhjelper:

Fem nattverdmedhjelpere + prest deler ut nattverd. Prest og tre hjelpere er ved alterringen, mens to hjelpere deler ut ved intinksjon/ dyppestasjon (dvs. at nattverdgjesten får brødet og dypper det selv i vinen).

----

Vask av nattverd-kalker / beger:

Etter nattverden vaskes nattverdutstyret på kjøkkenet.  To personer har normalt denne tjenesten.

----

Kirkekaffe:

Stelle i stand kirkekaffe, sørge for å ha med noe å bite i (kake, frukt, kjeks etc.).  og rydde etterpå.

Her er det viktig å nevne kirkekaffens betydning som en sosial arena der flest mulig føler seg sett og satt pris på, og der man kan bli kjent med nye.

bottom of page