MIDTi 0 Dåpssamling

 

Når dere melder deres barn til dåp, blir dere invitert til en dåpssamling.

På en dåpssamling møtes dåpsfamilier i kirkestua i Gand kirke.
Vanligvis er samlingene en onsdag kl. 18:00-19:30.
Det blir det både undervisning og  samtale.

Samlingen avsluttes inne i kirkerommet hvor vi gjennomgår det som skal skje i selve dåpsgudstjenesten.

Neste samling: 

Dåpssamlinger høsten 2020: 30.09., 28.10., 25.11., 09.12.

 

For påmelding til dåp og dåpssamling, ta kontakt med Sandnes kirkelige felleskontor; tlf 51 97 47 70 eller www.sandnes.kirken.no

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook