© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 0 Dåpssamling

 

Når dere melder deres barn til dåp, blir dere invitert til en dåpssamling. Dåpssamlingene holdes siste onsdag i måneden.

 

Vi samles i kirkestua i Gand kirke kl. 18:00-19:30.
Der blir det både undervisning og  samtale.

 

Samlingen avsluttes inne i kirkerommet hvor vi gjennomgår det som skal skje i gudstjenesten.

Dåpssamlinger våren 2019: 30.01., 20.02., 27.03., 24.04., 29.05., 12.06.

 

For påmelding til dåp og dåpssamling, ta kontakt med Sandnes kirkelige felleskontor; 
tlf 51 97 47 70 eller www.sandnes.kirken.no