MIDTi 0 Dåpssamling

 

Når dere melder deres barn til dåp, blir dere invitert til en dåpssamling.

På en dåpssamling møtes dåpsfamilier i kirkestua i Gand kirke.
Vanligvis er samlingene en onsdag kl. 18:00-19:30.
Det blir det både undervisning og  samtale.

Samlingen avsluttes inne i kirkerommet hvor vi gjennomgår det som skal skje i selve dåpsgudstjenesten.

Neste samling: 

Dåpssamlinger  høsten 2021: 25.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12.

 

For påmelding til dåp og dåpssamling, ta kontakt med Sandnes kirkelige felleskontor; tlf 51 97 47 70 eller www.sandnes.kirken.no