top of page

MIDTi 0 Dåpssamling
 
Når dere melder deres barn til dåp, blir dere invitert til en dåpssamling.

På en dåpssamling møtes dåpsfamilier i kirkestua i Gand kirke.
Vanligvis er samlingene en onsdag kl. 18:00-19:30.
Der blir det både undervisning og  samtale.


Samlingen avsluttes inne i kirkerommet hvor vi gjennomgår det som skal skje i selve dåpsgudstjenesten.
 
For påmelding til dåp og dåpssamling, ta kontakt med Sandnes kirkelige felleskontor; tlf 51 97 47 70 eller www.sandnes.kirken.no

bottom of page