top of page

Menighetsråd

Gand og Ganddal menighetsråd 2023 - 2027:

Nytt av året er at Gand sokn skal deles i to sokn; Gand og Ganddal. 

På papiret skjer delingen 1. januar 2024. 

Menighetsråd for begge sokn ble valgt inn i september og de starter sitt virke fra november 2023. 

Etter sommeren 2024 skal også ansatt-ressurser deles, slik at en ny stab da er på plass i begge sokn. 

----------------------------------------------------------------

Gand Menighetsråd:

 

Tore Herrevold - Leder og Fellesrådsrepresentant

Jon Risdal - Nestleder

Torleiv Bilstad - Vara Fellesrådsrepresentant

Rønnaug A Ims - Rep. i Julebygda menighetskomité

Elise Richardsen

Solveig J Rangen

Sokneprest

1. vara: Astrid Falck Olsen

2. vara: Hilde G Seglem

3. vara: Anne Opstrup

4. vara: Judith Berdinessen

----------------------------------------------------------------

 

Ganddal Menighetsråd:

 

Bjørghild Helgeland - Leder

Thomas G Gardum - Nestleder

Sveinung Vik - Fellesrådsrepresentant

Christoffer Owe - Vara Fellesrådsrepresentant

Berit Dragsund

Ellen A Melhus

Sokneprest

1. vara: Karim Saffaran

2. vara: Cato Austbø

3. vara: Ae Ja Park Sem

4. vara: Tesfaye Madebo

----------------------------------------------------------------

Hva gjør Menighetsrådet?

 

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg.

 

Møter er ca. én gang i måneden, om lag ni møter i året.

Både Gand og Ganddal menighetsråd har seks faste medlemmer og fire varamedlemmer.
Av disse seks har vi bl.a. en leder, en nestleder og en fellesråds-representant.

I tillegg er sokneprest fast medlem, og daglig leder er saksbehandler.

----------------------------------------------------------------

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet, som er Den Norske Kirkes øverste representative organ.

Stavanger Bispedømmeråd:

 

Helene Breivik Hellerdal, f. 1983, adjunkt (Åpen folkekirke)

Brit Nelly Ness Tveit, f. 1962, familieterapeut (Nominasjonskomiteens liste)

Therese Egebakken, f. 1998, student (Frimodig kirke)

Magne Hersvik, f. 1954, daglig leder (Bønnelista)

Dorrit Vignes, f. 1984, kvalitetsleiar (Åpen folkekirke)

Kristine Brunvathne Bjerkestrand, f. 1984, rådgiver (Nominasjonskomiteens liste)

Eirik Faret Sakariassen, f. 1991, folkevalgt (Åpen folkekirke)

Dag Tormod Milje, f. 1964, sokneprest, Tysvær (prest)

Jarle Stokka, f. 1990, menighetspedagog, Bore (lek kirkelig tilsatt)

Anne Lise Ådnøy, f. 1957 (biskop)

----------------------------------------------------------------

Noen tall fra Kirkevalget september 2023:

- Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. 

- Det var 10.385 stemmeberettigede i soknet på valgdagen 11. sept 2023. 

Gand: 5973 som kunne stemme. 

Ganddal: 4412 som kunne stemme.

 

24 personer, både ansatte, rådsmedlemmer og frivillige, stilte opp som valg-funksjonærer. 

- Totalt 982 personer stemte, på Menighetsrådet og/eller Bispedømmerådet.

Gand: 573 stemmer, hvor 238 forhåndsstemte. 

Ganddal: 409 stemmer, hvor 168 forhåndsstemte. 

- Mottatte stemmer:

Menighetsrådene lister mottok 786 stemmer. 

----------------------------------------------------------------

Rutinebeskrivelser:

Rutinebeskrivelse for varsling.

Håndtering av saker med seksuelle krenkelser. 

Møtebok 2024: 

- Gand menighetsråd

- Ganddal menighetsråd

Møtebok fra 2023:

Trykk her

Årsmelding for 2023

Møtebok fra 2022: 

Trykk her.

Årsmelding for 2022

Møtebok fra 2021:

Trykk her.

Årsmelding for 2021

Møtebok fra 2020:

Trykk her.

Årsmelding for 2020

Møtebok fra 2018:

Trykk her.

Årsmelding for 2018

Møtebok fra 2017:

Trykk her. 

Årsmelding for 2017

bottom of page