top of page

Søndagsskolen i Gand, Julebygda og Ganddal - for barn fra 3 år og oppover. 

Vi synger, tegner, leker og har alle slags forskjellige aktiviteter, adventsfrokost og turer. 

Du kan også gå på Mini-KRIK hvis du foretrekker fysisk aktivitet, og går i 4.-7.klasse. 

Følg etter fanen ut av gudstjenesten kl. 11.10, eller møt opp direkte på søndagsskolerommene. 

Medlemskontingent: kr 50 pr. år. 

Kontaktperson: 

Judith Berdinessen

judberd@yahoo.no - 401 00 706

PROGRAM VÅREN 2024

bottom of page