top of page

Kontakt oss

 

Gand kirke
Juvelveien 4

4318 Sandnes

 

Vi har ikke lenger fasttelefoner i kirken.
Send mail eller ring mobilnummer (Oppdatert 28.aug-22)

Bankkonto:  3250 07 05093 - Vipps 63 55 13

Org.nr. 976 993 152

Kontortid: 09:00-15:00

Generelle henvendelser: gand.sandnes@kirken.no / hb324@kirken.no

Ansatte i Gand sokn:
Ansatte i Ganddal sokn:
Ansatte i Julebygda kapell:
bottom of page