MIDTi 4 - 4-årsbok

 

Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 

På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

Samlingen i Gand kirke 8. og 11.04. er avlyst pga koronarestriksjoner. Barn født i 2017, Sandved og Stangeland, inviteres til høsten.

Julebygda kapell: 

4-årsfest 3. nov. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 7.11. For 2017-kullet på Malmheim.

Ganddalen menighet, Ganddalen menighetssenter, Jonashagen 1 og Lundehaugen ungdomsskole:

Dato til høsten ikke bestemt. 4-årsfest på menighetssenteret. Utdeling av Barnebibel på gudstjeneste søndag  på Lundehaugen ungdomsskole. Barn født 2017  inviteres.

Påmelding her