MIDTi 4

 

MIDTi er ment som en hjelp til foreldrene for å lære barna om troen.

 

MIDTi4 vil peke på muligheter til sammen å undre dere over hvordan dere kan bli bedre kjent med Jesus.

 

Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 

På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

Samlingen i Gand kirke 8. og 11.04. er avlyst pga koronarestriksjoner. Barn født i 2017, Sandved og Stangeland, inviteres til høsten.

Julebygda kapell: 

4-årsfest 3. nov. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 7.11.. For 2017-kullet på Malmheim.

Ganddalen menighet, Lundehaugen ungdomsskole:

Fireårsfest torsdag 15.04., Ganddalen menighetssenter, Jonashagen 1. Utdeling av barnebibel søndag 18.04. på Lundehaugen ungdomsskole. For barn født jan.-juni 2017. Resten av årskullet inviteres til høsten..

Påmelding her

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook