Forside-Brosjyre-MIDTi4.png

MIDTi 4 - 4-årsbok

 

Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 

På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

SE INVITASJON HER

Gand kirke: 
4-årsfest til våren: 09.03. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 13.03.
For barn født jan.-juni 2018 på Sandved og Stangeland.

Julebygda kapell: 

4-årsfest 3. november. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 7. november. 
For barn født i 2017.

Ganddalen menighet, Ganddalen menighetssenter, Jonashagen 1 og Lundehaugen ungdomsskole:

4-årsfest 24. november. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 28. november. 
For barn født i 2017.