top of page

MIDTi 4 - 4-årsbok

 

Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 

På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

SE INVITASJON HER

Gand kirke: 
4-årsfest 19.10. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 23.10.
For barn født høsten 2018 på Sandved og Stangeland.

Julebygda kapell: 

4-årsfest 21.09. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 25.09.
For barn født i 2018.

Ganddalen menighet, Ganddalen menighetssenter, Jonashagen 1 og Lundehaugen ungdomsskole:

4-årsfest 28.09. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 2.10.
For barn født høsten 2018. 

bottom of page