MIDTi 4

 

MIDTi er ment som en hjelp til foreldrene for å lære barna om troen.

 

MIDTi4 vil peke på muligheter til sammen å undre dere over hvordan dere kan bli bedre kjent med Jesus.

 

Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 

På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

Neste samling: 

Gand kirke: Vi hadde 4-årsfest torsdag 17.09.20, og utdeling av barnebibel søndag 20.09.20, for barn født juli-des. 2016.

Julebygda kapell: 4-årsfest  onsdag 14.10. Utdeling av barnebibel søndag 18.10.  For barn f. 2016

Ganddalen menighet, Lundehaugen ungdomsskole:

4 – års fest: 19 november. Utdeling av barnebibelen: 22.november. For barn født Jan. – juni 2016

OG

4 – årsfest: 17.desember. Utdeling av barnebibelen: 20.desember. For barn født Juli – desember 2016

Påmelding her

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook