© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 4

 

MIDTi er ment som en hjelp til foreldrene for å lære barna om troen.

 

MIDTi4 vil peke på muligheter til sammen å undre dere over hvordan dere kan bli bedre kjent med Jesus.

 

Vi inviterer 4 åringen og foreldre/foresatt til 4 årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 

På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

Gand kirke: 4-årsfest: 17. sept. Utdeling av barnebibel: 20. sept. For barn f. juli-des. - 2016.

Ganddalen menighet, Lundehaugen ungdomsskole:

4-årsfest: 23.04. Utdeling av barnebibel: 26.04. For barn f. jan.-juni-16.

 

Julebygda kapell: 4-årsfest: 14.10. Utdeling av barnebibel: 18.10. For barn f. 2016.

Påmelding her