top of page

MIDTi 4: Fireårs-bok
 
Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.

På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor v
i får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene. Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.
 
På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på gudstjeneste. Her deltar 4-åringene med sang, og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

SE INVITASJON HER


Gand kirke: 
4-årsfest en ukedag, og utdeling av Barnebibel på gudstjenesten søndag.
Datoer for 2024 kommer. 


Julebygda kapell: 
4-årsfest en ukedag, og utdeling av Barnebibel på gudstjenesten søndag.
Datoer for 2024 kommer. 

Ganddal menighet, Ganddal menighetssenter, Jonashagen 1 og Lundehaugen ungdomsskole:
4-årsfest torsdag 7.mars, og u
tdeling av Barnebibel på gudstjenesten søndag 17.mars. 

bottom of page