top of page

MIDTi 4 - 4-årsbok
 
Vi inviterer 4-åringen og foreldre/foresatt til 4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel.
På 4-årsfesten vil vi la barna være med på undretur hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre kjent med Jesus og hvordan de ulike tingene i en kirke kan hjelpe oss med det. 
Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. lager vi et lite kor med 4 åringene.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og varer max 1 1/2 time.

 
På søndagen inviteres hele familien, og gjerne faddere og besteforeldre, til å komme på en gudstjeneste. Her deltar 4 åringene med sang og får utdelt en barnebibel som dere kan lese sammen med barnet.

SE INVITASJON HER

Gand kirke: 
4-årsfest 20.09. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 24.09.
For barn født høsten 2019 på Sandved og Stangeland.


Julebygda kapell: 
4-årsfest 18.10. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 22.10.
For barn født i 2019.


Ganddalen menighet, Ganddalen menighetssenter, Jonashagen 1 og Lundehaugen ungdomsskole:
4-årsfest 19.10. Utdeling av Barnebibel på gudstjenesten 29.10.
For barn født 2019. 

bottom of page