top of page
Tilbud for voksne

Menigheten har et variert tilbud også for voksne, alt fra menighetsgrupper og mindre fellesskap, til musikk og kulturarrangement.


Vi ønsker at den enkelte skal finne opplevelser og fellesskap, både med Gud og mennesker, ut fra eget ståsted og interesser.

bottom of page