93962D38-DB83-4B64-A76A-9F4DEB2CA70A.JPE

MIDTi 2. klasse - Miljødetektiv

 

På MIDTi 2. klasse er temaet "Gud skaper - vi lager". Vi ønsker å fokusere på alt det flotte Gud har skapt - og hvordan vi kan bli kjent med dette, verdsette det - og ta vare på det.

 

Opplegget legges til skolens planleggingsdag i høstsemesteret.
Vi er både ute og inne, og vil veksle mellom fellesaktivteter og gruppeoppgaver, hvor barna kan være med å delta i ulike aktiviteter alt etter interesseområde.

Se invitasjon for nov-2021 her.

Neste samling: 

Gand kirke fredag 12.november (Skolenes planleggingsdag)
For 2014-kullet i hele soknet.