top of page

UTADVENDT

Bibelsteder: 5. mos 10, 17-20, Kol. 4,2-6 og Mark 2,1-12

 

Involvere oss i nærmiljøet

Være en åpen kirke

Dele troen videre

 

 

INKLUDERENDE

Bibelsteder: Rom. 12,9-17 og Luk 5,27-32

 

Ser enkeltmennesket

Viser praktisk nestekjærlighet

Verdsetter mangfold

 

 

TYDELIG

Bibelsteder: 1. kor. 2,1-2 og Matt. 16,21-25.

 

Formidler Jesus som frelser

Er utfordrende og aktuelt

Inspirerer til etterfølgelse

Om oss; Logo, Visjon og Kirken vår

Vår logo viser Gand kirke som mange av oss er stolte av og glad i.

Kirken er mer enn et bygg; Kirken er deg!
Uansett hvor ofte du er innom. Kirken er alle mennesker som er døpt, og vi er alle like viktige uansett alder, kjønn, hudfarge, legning eller rulleblad. 

 
Vi tror at fellesskap har stor betydning. Vår visjon Tilstede synliggjør dette. Vi vil være tilstede for hverandre, både inni kirka, og utenfor. Alle trenger vi noen som bryr seg om oss.

Gand menighet er en mangfoldig menighet, kanskje mer enn du tror. Se hvilke aktiviteter og fellesskap vi har i kirka, ved å bla gjennom vår nettside. 
 
Sjansen er stor for at det er noe her som passer for deg. Bli med og skap den kirka og det fellesskapet du vil vi skal være.

Menighetens verdier og visjon: Utadvendt, Inkluderende, Tydelig.
Kirken

Om Gand kirke:

Gand kirke er den store kirken som ligger på toppen av Sandved. Bygget viser fra mange steder i byen, og har en sentral plass i lokalbefolkningens bevissthet.
Gand kirke har mange tilnavn, bl.a. Jærkatedralen og Skihoppet.


Kirken er en arbeidskirke med en innovativ arkitektur. Den ble bygget i 1978 og hadde 850 sitteplasser. Arkitekter var Tonning og Øglænd.

I tidsrommet 2008-10 gikk kirken igjennom en omfattende oppussing, hvor alle utvendige betongflater ble reparert, samt tak og vindu skiftet.


Innvendig ble alle rom pusset opp, det elektriske anlegget skiftet/oppgradert og noen rom omdisponert.

Alle søylene rundt kirken ble skiftet ut i 2018, i forbindelse med Gand kirke sitt 40-årsjubileum.

Kirkerommet har p.t. 400 sitteplasser, og med de to menighetssalene er det om lag 600 plasser. I tillegg er det flere andre rom av ulik størrelse og til ulikt bruk.

Kontorfløyen på kirkens nordside ble oppført i 2002. Det er åtte kontor i kontorfløyen, samt tre kontor inne i kirken.

bottom of page