top of page
Musikk og kultur

Kirkemusikken er en umistelig ressurs i menighetslivet. Den skal skape relasjoner og bygge bro, mellom Gud og mennesker og mellom mennesker i forskjellige faser av livet og med ulik bakgrunn. Den skal være til trøst og oppmuntring i sorg og til glede i gode tider.

Menighetens musikkliv skal ha et trosopplærings-perspektiv og fremme åndelig vekst. Det skal dessuten bidra til å åpne dørene til menigheten for stadig nye mennesker, og må ikke begrenses til kun å omfatte enkelte musikkstiler og sjangre.

 

Kirkemusikken kan også kreve at vi stopper opp og tar stilling. Den skal bidra til å gjøre livet rikere, dypere og mer fargerikt.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page