Gand kirkekor - for voksne som liker å synge

 

Vi synger på gudstjenester og konserter i Gand kirke og omegn.

Vi har et variert repertoar og trivelige mennesker.

Oppmøte: Hver tirsdag fra kl. 19.30 til kl. 21.30.

Medlemskontingent: Kr. 500 pr år.

Det er ikke opptaksprøve.

Bare ta kontakt med kantor dersom du har lyst til å begynne.

Kontaktperson:

Kantor Bengt Norbakken

E-post: bn456@kirken.no

Semesterplan våren 2022 finner du her.