top of page

Gand Kirkes korskole, vi har kortilbud til barn og ungdom i alderen 4 år til ut ungdomsskulen. Info om hvilket kor som passer finner du på denne siden.

--------------------------------------------------------------

Knøttesang - Lek og sang for 1-3åringer med foresatte.

Vi synger og leker i kirkestua, samtidig som GGmini øver. 

Strålende for småsøsken til koristene, og for alle andre som vil delta på sanggruppe etter Babysang. 

Vi møtes: Hver tirsdag fra kl. 17.00 til 17.45 i Kirkestua.

Medlemskontingent: Ingen

Oppstart: Tirsdag 9. april 2024

--------------------------------------------------------------

GGmini - barnekor for barn fra 4 år til og med 2.klasse.

Vi synger og leser andakt hver øvelse.

En gang i måneden har vi litt ekstra kos.

Noen ganger opptrer vi på søndagsgudstjenesten, eller andre steder i nærmiljøet.

Vi møtes: Hver tirsdag fra kl 17.00 til 17.45 i Menighetssal 2.

Medlemskontingent: kr 150 pr. år

Semesterplan kommer

Oppstart tirsdag 16. januar 2024

--------------------------------------------------------------

GGjr - barnekor for barn fra 3. - 6. klasse

Vi synger og leser andakt hver øvelse, og noen ganger i året har vi samlinger med fokus på det sosiale.

Noen ganger synger vi på søndagsgudstjenesten eller steder i nærmiljøet, og andre ganger har vi konsert.

Vi møtes: Hver tirsdag fra kl. 18.00 til 19.00 i menighetssal 2.(Nytt av året)

Medlemskontingent: kr 200 pr. år

Semesterplan kommer

Oppstart tirsdag 16. januar 2024

--------------------------------------------------------------

Ungdomskoret GG er et kor for deg som liker å synge og er fra 7. klasse og oppover.

 

Vi synger og leser andakt hver øvelse, og har det litt ekstra koselig 2-3 ganger pr semester.

Vi synger på ulike arrangementer, både ungdomsarrangement og søndagsgudstjenesten eller andre steder i nærmiljøet, og andre ganger har vi konsert.

Øvingstider: Hver torsdag fra kl. 14.45-16.00 i ungdomssalen.

 

Medlemskontingent: kr 200 pr. år

 

Semesterplan kommer. 

Oppstart 18. Januar 2024

--------------------------------------------------------------

Kontaktperson:

Ola Riveland Vik

E-post ov642@kirken.no

bottom of page