top of page

Gand KFUK-KFUM-Speidere

 

For siste nytt og helt riktige møtetider, gå til Gandspeiderne sin hjemmeside.

Som speider får du mange nye venner, drar på møter, turer og leirer, og har det morsomt sammen. Du vil få prøve nye ting, utfordres til å ta ansvar, lære å samarbeide og få opplevelser for livet.

 

Alle er velkomne som medlemmer, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne.  

Familiespeiding er starten på barnas, og kanskje de voksnes, speiderliv. Familiespeiding retter seg mot familier med barn fra 3 år og fram til skolestart. Målgruppen er hele familien. 

Vi har for tiden ingen aktive familiespeidere i Gand, men hvis du synes dette høres interessant ut er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Oppdagere går i 1. og 2. klasse og har møte hver onsdag kl. 17.30 til 19.00. Vi er ofte i Zulu i Vagleskogen, men det kan variere etter aktivitet. Som oppdager er det mange praktiske aktiviteter der du blir kjent med naturen, speiderbevegelsen, håndtering av kniv, leker og man lærer om verden vi lever i. 

 

Stifinnere går i 3. og 4. klasse og har møtedag hver torsdag kl. 17.30 til 19.00. Møtene har stor variasjon og aktivitetene varierer på land og til vanns, fra bål og varme til tur og førstehjelp. Stifinnerne er ofte nysgjerrige, stiller kritiske spørsmål og prøver å finne ut hvordan verden fungerer

 

Vandrere går i 5 til 10. klasse, og har møter hver tirsdag kl. 18.00 til 20.00. Møtene har stor variasjon og speiderne har stor påvirkningskraft i hva som blir gjort på møtene og hvordan møtene blir gjennomført. Patruljesystemet fører til at du lettere får nye venner, fordi fire til syv personer jobber mye sammen for å løse oppgaver på møtene, på leir eller på tur. 

 

Rovere er speidere som har fullført 10. trinn og opp til 26 år. Rovere velger hva de vil gjøre og hvor ofte de møtes. De roverne som har tid og som ønsker det hjelper til som ledere.


Se www.gandspeiderne.no for mer informasjon og kontaktopplysninger.

bottom of page