MIDTi 3 - Sprell levende

MIDTi er ment som en hjelp til foreldre for å lære barna om troen.

 

På opplegget for 3-åringene ønsker vi å peke på Gud som gir oss det gode og Jesus som venn. MIDTi3 blir arrangert i samarbeid med søndagsskolen i Gand kirke.

 

3-åringen forstår stadig mer av verden rundt seg og kan letteresette ord på ting. Barna har et økende ordforråd og klarer nå å lære enkle sanger og bevegelser. På denne samlingen vil dere få innspill til trosopplæring hjemme. Det innebærer at vi synger, dramatiserer en bibeltekst og leker med barna. Barna vil også få en musikk-DVD, vi håper denne vil være en kilde til læring, utfoldelse og glede.

 

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». Lukas 18, 16

 

Neste samling: .
Gand kirke: Søndag i sept. Dato ikke bestemt. For 2019-kullet.. 

Påmelding her

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook