© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

UNGiGAND er menighetens ungdomsarbeid og består foruten Nikko, speider og KRIK av flere deler:

 

 

Volum: Ungdomsgudstjeneste en søndagskveld i måneden. På disse gudstjenesten blir det bra musikk og lovsang, det blir kreativ forkynnelse og mye moro. Det blir også kirkekaffe i ungdomssalen etterpå!

 

Husfellesskap: Vi møtes annenhver uke. Samlingene foregår rundt i forskjellige hjem. Vi spiser, har undervisning og prater sammen.

 

 

 

 

Dessuten skjer det innimellom andre ting, sosiallørdager, turer eller annet gøy.

 

 

Kontaktperson

Ungdomsleder

Catti Eide

ce485@kirken.no

51603845/91693462