top of page
Barn og Ungdom

 

Gand menighet er en stor menighet, og antallet innbyggere vokser stadig.  
Vi ønsker å være tilstede også for barn og ungdom.
Vi har en lang rekke aktiviteter som det er mulig å delta i, blant annet søndagsskole, kor, speider, NiKKO og KRIK, med mer. 

Se i dropdown-menyen BARN & UNGDOM om du finner noe du vil vite mer om. 

De ulike trosopplæringstiltakene handler også om barna.
Les om bl.a. 4-årsbok, babysang, konfirmasjon mm. 
Her ønskes det at barn og foreldre sammen kan oppleve og utforske litt av hva tro er. 

bottom of page