top of page

Kirkeringene i Gand
- 55 år i 2023

 

Kirkeringene har helt siden før Gand menighet ble opprettet arbeidet for å samle inn penger til menigheten, samtidig som de ønsker å være åpne fellesskap.

 

De fleste kirkeringene samles en gang i måneden hjemme hos medlemmene.

Forskjell i alder, familiesituasjon og interesser gjør at kirkeringene er ulike både i aktivitetsnivå og møteform. Felles er gleden ved å tilhøre et lite fellesskap der en blir hørt, sett og tatt vare på, og ønsket om å gjøre en innsats for menigheten.

Kontakt: Berit Myklatun, Mobil: 41615013, Mail: berit@blaasen.com

bottom of page