top of page

Kirkeringene i Gand
- 50 år i 2018

 

Kirkeringene har helt siden før Gand menighet ble opprettet arbeidet for å samle inn penger til menigheten, samtidig som de ønsker å være åpne fellesskap.

 

De fleste kirkeringene samles en gang i måneden hjemme hos medlemmene.

Forskjell i alder, familiesituasjon og interesser gjør at kirkeringene er ulike både i aktivitetsnivå og møteform. Felles er gleden ved å tilhøre et lite fellesskap der en blir hørt, sett og tatt vare på, og ønsket om å gjøre en innsats for menigheten.

 

Gjennom året inviterer kirkeringene til fellessamlinger og turer. Årets store mål er julemessa, som finner sted lørdag før 1. søndag i advent. Da er det basar, kafe og salg av ulike varer.

Kontakt: Berit Myklatun, Mobil: 41615013, Mail: berit@blaasen.com

---------------------------

Kirkeringenes Julemesse 2019 i Gand kirke - 
Lørdag 30. november kl. 11.00


Det lakker og lir mot julemessetid!

I år ønsker Kirkeringene hjelp fra enda flere til å være med i forberedelsene og gjennomføringen av selve dagen.

Følgende oppgaver trengs det forberedelser og folk til;
• Levere mat til kafeen.
• Lage julekaker for salg.
• Selge lodd i forkant av julemessen.
• Gi gevinster til åresalg, familiemøte og hovedtrekning.
• Være med og selge varer og mat på selve dagen.
• Stelle i stand og rydde i etterkant.

Kirkeringsutvalget setter veldig pris på alle som ønsker å være med og ønsker tilbakemelding innen 1. oktober.

--------------------------

Julemessen har i en årrekke vært en stor møteplass i kirken.
En møteplass på tvers av tro, liv og virke. En møteplass for alle som er innom kirken til hverdags og for alle som bruker kirken til treffpunkt på julemessen.

Vi vil anslå at det er flere hundre mennesker innom hver julemesse og dette tar vi som et signal på at arrangementet er ventet.

Mange flittige hender er allerede i gang med å lage salgsvarer til årets julemesse. Andre forberedelser er også i gang, det er et stort arrangement så vi starter tidlig.

Tilbakemelding gis til:
Leder i kirkeringsutvalget
Berit Myklatun Mob: 416 15 013 Epost: berit@blaasen.com
Kasserer i kirkeringsutvalget
Berit Haugstad Mob: 907 61 490

(Evt Daglig leder Hanne Bolstad Epost: hb324@kirken.no)

--------------------------

PS. Gevinster og varer til julemessen kan leveres i kirken, i kontortiden f.o.m. 1. november.

Bilder fra Julemessa tidligere år:
Kafeen var åpen hele dagen

Kafeen var åpen hele dagen

Flotte gevinster i hovedlotteri

Flotte gevinster i hovedlotteri

Lotteries hovedgevinst

Lotteries hovedgevinst

Kan det friste med et smørbrød?

Kan det friste med et smørbrød?

Snart er det jul

Snart er det jul

Variert utvalg i kafeen

Variert utvalg i kafeen

Salgsvarer

Salgsvarer

Dørpynt og kransesalg

Dørpynt og kransesalg

Julemesse er kjekt!

Julemesse er kjekt!

God drøs i kafeen

God drøs i kafeen

Se hva vi fikk i "katta i sekken"

Se hva vi fikk i "katta i sekken"

Pepperkakepynting

Pepperkakepynting

Jakb, Sondre, Albin og Luke koser seg.

Jakb, Sondre, Albin og Luke koser seg.

bottom of page