MIDTi 1

MIDTi 3

MIDTi 5

MIDTi 7

MIDTi 9

MIDTi 11 

MIDTi 13

MIDTi 15

MIDTi 14 

MIDTi 12

MIDTi 10 

MIDTi 8

MIDTi 6

MIDTi 4

MIDTi 2

MIDTi 0

MIDTi 15-18

MIDTi er navn på samlinger som danner ryggraden i vår trosopplæring for barn og ungdom.

 

Målet vårt i Gand sokn er å tilby minst ett MIDTi-arrangement pr år til alle mellom 0-18 år.

 

Noen tiltak gjelder for alle barna i soknet, mens andre er for kun Gand, Julebygda eller Ganddalen.

Invitasjoner sendes ut etter Den Norske Kirkes medlemsregister, men alle kan melde seg på - uavhengig av om de er medlem eller ikke.

 

For informasjon om tiltak, påmelding og tidspunkt se her:


MIDTi0:
Dåp og dåpskurs: invitasjon sendes alle medlemmer som får barn.
Baby- og småbarnssang: tilbud til barn i alderen 3 - 16 mnd. m/foresatt.

MIDTi1:
Julenatt, en sansesamling for de minste. 1 åringer er med på vandring til Stallen ved Betlehem. 

MIDTi2:
Myldredag i Gand kirke. 

MIDTi3:
Sprell levende, i regi av sønddagsskolen. Tilbud til 3-åringer.

MIDTi4:

Fireårsfest og utdeling av Barnebibel i Gand, Julebygda og Ganddal.

MIDTi5:

Faste- og påskeverksted. Påskefortellingen sett med Barabbas sine øyne. Vi bygger fortellingen i lego, går på eggjakt, lager påskepynt og spiser kveldsmat.

MIDTi6:
Kirkerottekurs for 1. klassinger. Tilbudet har ulik form i de ulike bydelene.

MIDTi7:

Miljødetektiv for 2. klassinger på skolenes planleggingsdag i november.

MIDTi8:

Tårnagenthelg for 3.klassinger.

MIDTi9:

Aktivtetsdag for 4.klassinger.

Korseminar, Idrettsaktivteter v/MiniKRIK, Teknolab og fellessamlinger.

MIDTi10: 
Kode B - bibelkurs for 5. klassinger.

MIDTi11/12:
Lysvåken for 6.-7. klassinger. Overnatting i kirken (Ganddalen overnatter i lavvo)
 

MIDTi13:
Skillz - Samling for 12-13-åringer i Gand kirke

Fokus på egenskaper og evner som vi utfordres til å bruke i møte med omverdenen.

MIDTi14:

Konfirmantundervisning for 9. klassinger.

Ulike opplegg i Gand, Ganddalen og Julebygda.

MIDTi15-18:

NiKKO - ungdomsklubb hver fredag i Gand kirke.

Se mer her: UNGiGAND

MIDTi er navn på samlinger som danner ryggraden i vår trosopplæring, fra det blir født og til det er myndig.

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook