© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 1

MIDTi 3

MIDTi 5

MIDTi 7

MIDTi 9

MIDTi 11 

MIDTi 13

MIDTi 15

MIDTi 14 

MIDTi 12

MIDTi 10 

MIDTi 8

MIDTi 6

MIDTi 4

MIDTi 2

MIDTi 0

MIDTi 15-18

Målet for trosopplæringen i Gand sokn er å tilby mist ett MIDTi-arrangement pr år, til alle mellom 0 - 18 år. 

 

Her finner du en oversikt over de tiltakene som er i gang. Noen tiltak gjelder alle barna i soknet, andre er rettet inn mot Ganddalen, Gand eller Julebygda.

 

For alle tiltak gjelder følgende: Invitasjon sendes ut etter Den Norske Kirkes medlemsregister, men tiltakene er åpne for alle barn i aldersgruppen det er rettet mot, uavhenging av om barnet er døpt eller ikke. For informasjon om tiltak, påmelding og tider se egen side for hvert tiltak.


MIDTi0:
Dåp og dåpskurs: invitasjon sendes alle medlemmer som får barn.
Baby- og småbarnssang: tilbud til barn i alderen 3 - 16 mnd. m/  foresatt.

MIDTi1:
Julenatt, en sansesamling for de minste. 1 åringer er med på vandring til Stallen ved Betlehem. 

MIDTi2:
Myldredag i Gand kirke. 

MIDTi3:
Sprell levende, i regi av sønddagsskolen. Tilbud til 3 åringer i Sandved og Stangeland skolekretser. 

MIDTi4:

Fireårsfest og utdeling av Barnebibel i Gand, Julebygda og Ganddal.

MIDTi5:

Faste- og påskeverksted. Påskefortellingen sett med Barabbas sine øyne. Vi bygger fortellingen i lego, går på eggjakt, lager påskepynt og spiser kveldsmat.

MIDTi6:
Kirkerottekurs for 1. klassinger. Tilbudet har ulik form i de ulike bydelene.

MIDTi7:

Miljødetektiv for 2. klassinger på skolenes planleggingsdag i november.

MIDTi8:

Tårnagenthelg for 3.klassinger.

MIDTi9:

Aktivtetsdag for 4.klassinger.

Korseminar, Idrettsaktivteter v/MiniKRIK, Teknolab og fellessamlinger.

MIDTi10
Kode B - bibelkurs for 5. klassinger.

MIDTi11/12:
Lysvåken for 6.-7. klassinger. Overnatting i kirken (Ganddal overnatter i lavvo)
 

MIDTi13:
Skillz - Samling for 12-13-åringer i Gand kirke

Fokus på egenskaper og evner som vi utfordres til å bruke i møte med omverdenen.

MIDTi14:

Konfirmantundervisning for 9. klassinger.

Ulike opplegg i Gand, Ganddal og Julebygda.

MIDTi15-18:

NiKKO - ungdomsklubb hver fredag i Gand kirke.

Se mer her: UNGiGAND

MIDTi er navn på en rekke arrangementer og samlinger som danner ryggrad i vår trosopplærings-system for barn - helt fra det blir født og til det er myndig