top of page

MIDTi 0

MIDTi 2

MIDTi 4

MIDTi

1. klasse

MIDTi 

3. klasse

MIDTi

5. klasse 

MIDTi 

7. klasse

MIDTi 

9. klasse

MIDTi 1

MIDTi 3

MIDTi 5

MIDTi

2. klasse

MIDTi 

4. klasse

MIDTi

6. klasse 

MIDTi 

8. klasse

MIDTi er navn på samlinger som danner ryggraden i vår trosopplæring, fra barnet blir født til det er myndig.

Målet vårt i Gand sokn er å tilby minst ett MIDTi-arrangement pr år til alle mellom 0-18 år.

 

Noen tiltak gjelder for alle barna i soknet, mens andre er for kun Gand, Julebygda eller Ganddalen.

Invitasjoner sendes ut etter Den Norske Kirkes medlemsregister, men alle kan melde seg på - uavhengig av om de er medlem eller ikke.

 

For informasjon om tiltak, påmelding og tidspunkt se her:


MIDTi0:
Dåp og dåpssamling: invitasjon sendes alle medlemmer som får barn.
Babysang: tilbud til barn i alderen 3 - 16 mnd. m/foresatt.

MIDTi1:
Julenatt, en sansesamling for de minste. 1 åringer er med på vandring til Stallen ved Betlehem. 

MIDTi2:
Myldredag i Gand kirke. 

MIDTi3:
Sprell levende, i regi av sønddagsskolen. Tilbud til 3-åringer.

MIDTi4:

Fireårsfest og utdeling av Barnebibel i Gand, Julebygda og Ganddal.

MIDTi5:

Faste- og påskeverksted.  For Malmheim. Påskefortellingen sett med Barabbas sine øyne. Vi bygger fortellingen i lego, går på eggjakt, lager påskepynt og spiser kveldsmat.

MIDTi 1. klasse
Kirkerottekurs for 1. klassinger. Tilbudet har ulik form i de ulike bydelene.

MIDTi 2. klasse:

Miljødetektiv for 2. klassinger på skolenes planleggingsdag i november.

MIDTi 3. klasse:

Tårnagenthelg for 3.klassinger. Gand kirke.

MIDTi 4. klasse:

Amigos. Aktivtetsdag for 4.klassinger.

Korseminar, Idrettsaktivteter v/MiniKRIK, Teknolab og fellessamlinger.

MIDTi 5. klasse: 
Kode B - bibelkurs for 5. klassinger. Åtte onsdager etter skoletid før sommerferien.

MIDTi 6. klasse:
Lysvåken for 6. klassinger. Overnatting i kirken (Ganddalen overnatter i lavvo)

 

MIDTi 7. klasse:
Skillz - Samling for 12-13-åringer i Gand kirke

Fokus på egenskaper og evner som vi utfordres til å bruke i møte med omverdenen.

MIDTi 8. klasse:

NiKKO - ungdomsklubb hver fredag i Gand kirke.

Se mer her: UNGiGAND

MIDTi 9. klasse:

Konfirmantundervisning for 9. klassinger.

Ulike opplegg i Gand, Ganddalen og Julebygda.

Afterkonf-leir

MIDTi 15-18

Se mer her: UNGiGAND

bottom of page