top of page

Givertjeneste

Hva er Givertjeneste?
Dette er pengegaver som gis av privatpersoner og bedrifter, og er en viktig del av menighetenes økonomiske fundament.

Kan jeg få skattefradrag?

Dersom du gir mellom 500 - 25.000kr pr år, og registrerer deg via lenken du finner her på denne siden, da får du automatisk skattefradrag for gaven din.

Hva går pengene til?
- Givertjenesten er et viktig tilskudd for å drifte tilbud til de unge i soknet.
- Pengene du gir går blant annet til dekning av lønnsmidler, da flere av barne- og ungdomsstillingene i soknet er helt eller delvis dekket av givertjenesten.
- Givertjenestemidler bidrar også til drift av menighetsbladet, søndagsskolen, familiearbeid, samt lyd, lys og musikk under våre gudstjenester.

Hvem kan jeg støtte?

Gand, Ganddal og Julebygda menigheter har separate givertjenester.

Velg din hjertesak og bli med på givertjenesten i din menighet. 

Hvordan kan jeg gi?

Gand eller Julebygda: Klikk her
 

Ganddal: Klikk her (Lenke er gjeldende fra 16. april 2024)

Dette tar mindre enn 4 minutter. 

Alternativt kan du gi enkeltgaver eller opprette fast betalingsavtale fra din konto til vår giverkonto. Dette gir ikke automatisk skattefradrag. Send mail til undertegnede dersom du ønsker å gi enkeltgaver med/uten skattefradrag.

Jeg har flere spørsmål! 
 

Ta kontakt med daglig leder Hanne Bolstad:
E-post: hb324@kirken.no
Tlf: 928 49 086

bottom of page