© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

Velkommen som konfirmant i Gand sokn!

HEL: Konfirmasjonsopplegg for tilrettelagt undervisning:
 
Kirken i Sandnes tilbyr et spennende alternativ for konfirmanter med særskilte behov, kalt HEL– konfirmantopplegg. 
Klikk her for å lese mer om HEL.

Litt info om HEL-arbeidet i Sandnes:
HEL- arbeidet i Sandnes er et fellestiltak for alle menighetene i Sandnes prosti. HEL er stasjonert i Bogafjell kirke og består av gudstjenester (tilrettelagte gudstjenester for hele familien) og av konfirmantopplegg (tilrettelagt konfirmantarbeid i smågrupper).

Litt info om HEL-gudstjenestene:
Alle som vil kan bli med og gå i prosesjon på HEL-gudstjenestene - møt opp 20 minutter før gudstjenesten starter hvis dere vil bli med på det! Underveis i gudstjenesten vil vi møte faste elementer blant annet gjennom prosesjon, sanger, lystenning og velsignelse ved alteret. Gudstjenesten er tilrettelagt for alle aldre og funksjonsnivå. Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og fellesskap.


Kjekt hvis mange vil ta turen til Bogafjell og bli med!

Påmelding for konfirmantåret 2020/2021 kommer her.

Lenker blir aktive etter infomøter for konfirmanter og foresatte.

Trykk her for påmelding Gand / Julebygda - Aktiv fra 18. mars

Trykk her for påmelding Ganddalen - Aktiv fra 2. april

Bli gjerne med i facebook-gruppen for Gand- og Julebygda-konfirmanter:
"Konfirmanter 2021 m/foresatte, i Gand og Julebygda
for siste nytt, informasjon om arrangement og andre nyttige påminnelser.

Se invitasjoner her: Gand - Julebygda - Ganddalen

Se årsplaner for de ulike "valgfagene" her: 

Barneleder, KRIK, Unge møter eldre,
Omsorgskonfirmant, HusFellesskap

Se ofte stilte spørsmål her.

Lurer du på noe mer, ta kontakt med Margrete eller Ruth via mail,
eller ring 51 60 38 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Konfirmantåret består av ulike deler:

- Undervisning og deltakelse i fasteaksjonen.

- Interessegrupper ("valgfag")

- Deltakelse på Nikko, Volum og gudstjenester

- Presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmasjon i Gand, Julebygda og Ganddalen:
Julebygda- og Ganddalen-konfirmantene følger mye av det samme opplegg som Gand-konfirmantene, men de har egen presentasjonsgudstjeneste og egen konfirmasjonsgudstjeneste.

NB - Til konfirmanter som bor på Ganddal:

Det fireårige samarbeidet mellom Ganddalen menighet og ByMenigheten
blir nå avsluttet sommeren 2020. 
Ganddalen menighet utvikler derfor i disse dager et eget konfirmant-opplegg. 
Invitasjoner sendes ut til medlemmer i Den Norske Kirke som bor på Ganddal. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmasjonsdatoer 2020

13. september - Gand-konfirmanter

19. september - Gand-konfirmanter

20. september - Julebygda-konfirmanter

22. august - Ganddalen konfirmanter - i Gand kirke

Konfirmasjonsdatoer 2021

25. april (Gand)

1. mai (Gand)

2. mai (Julebygda)

8. mai (Ganddalen)

9. mai (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2022

01. mai (Gand)

07. mai (Gand)

08. mai (Julebygda)
30. april (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2023

30. april (Gand)

06. mai (Gand)

07. mai (Julebygda)
?.? (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2024

28. april (Gand)

04. mai (Gand)

05. mai (Julebygda)
?.  (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2025

03. mai (Gand)

11. mai (Gand)

04. mai (Julebygda)
?.  (Ganddalen)

VIKTIG: vi kan ikke garantere at du får den datoen du ønsker, og vi forbeholder oss retten til å endre datoer.