Velkommen som konfirmant i Gand sokn!

Gand og Julebygda collage.jpg
HEL: Konfirmasjonsopplegg for tilrettelagt undervisning:
 
Kirken i Sandnes tilbyr et spennende alternativ for konfirmanter med særskilte behov, kalt HEL– konfirmantopplegg. 
Klikk her for å lese mer om HEL.

Litt info om HEL-arbeidet i Sandnes:
HEL- arbeidet i Sandnes er et fellestiltak for alle menighetene i Sandnes prosti. HEL er stasjonert i Bogafjell kirke og består av gudstjenester (tilrettelagte gudstjenester for hele familien) og av konfirmantopplegg (tilrettelagt konfirmantarbeid i smågrupper).

Litt info om HEL-gudstjenestene:
Alle som vil kan bli med og gå i prosesjon på HEL-gudstjenestene - møt opp 20 minutter før gudstjenesten starter hvis dere vil bli med på det! Underveis i gudstjenesten vil vi møte faste elementer blant annet gjennom prosesjon, sanger, lystenning og velsignelse ved alteret. Gudstjenesten er tilrettelagt for alle aldre og funksjonsnivå. Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og fellesskap.


Kjekt hvis mange vil ta turen til Bogafjell og bli med!

Påmelding for konfirmantåret 2021/2022:

Påmelding Gand / Julebygda (Aktiv etter info-møte Gand kirke 19. mai kl. 19)

Påmelding Ganddalen

Informasjonsmøte 19. mai, for Gand/Julebygda:

Velkommen til informasjonsmøte for nye konfirmanter og foreldre/foresatte onsdag 19. mars kl.19.00 i Gand kirke.
Her får dere informasjon om konf-året, hva som skal skje, hva konfirmantene skal få oppleve, hva dere kan forvente av oss og hva vi forventer av dere. 
Konfirmanter og foreldre/foresatte skal fordeles på to
 rom, der konfirmanter får info i ungdomssalen, og foresatte får info i kirkerommet


Smittevern:
Alle s
itter på faste tilviste plasser gjennom møtet. 
Alle møter opp ved hovedinngangen innen kl. 19 for registrering. Ta gjerne med lapp hjemmefra med navn og telefonnummer på foreldre/foresatte.
Da går registreringen raskere.

Facebook: 

Vi inviterer både konfirmant og foresatte til å bli med i facebook-gruppen,
for siste nytt, informasjon om arrangement og andre nyttige påminnelser.


Facebook-gruppe for Gand- og Julebygda konfirmanter


Facebook-gruppe for Ganddalen-konfirmanter

Se invitasjoner her: Gand - Julebygda - Ganddalen

Invitasjoner sendes ut til alle medlemmer i Den Norske Kirke, men konfirmant-året er åpent for alle - uavhengig av medlemskap og dåp. 

Se ofte stilte spørsmål her.

Se årsplaner her:
- Unge Møter Eldre

- Barneleder

- Husfellesskap

- KRIK

- Omsorgskonfirmant

Kontakt oss:

Lurer du på noe, ta kontakt med Margrete eller Ruth,
som koordinerer konf-arbeidet i Gand/Julebygda og i Ganddalen.

Kontaktinfo til alle ansatte finner du her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Konfirmantåret består av ulike deler:

- Undervisning og deltakelse i fasteaksjonen.

- Interessegrupper ("valgfag")

- Deltakelse på Nikko, Volum og gudstjenester

- Presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmasjon i Gand, Julebygda og Ganddalen:
Gand sokn har tre gudstjenestesteder. Gand og Julebygda samarbeider om konfirmasjons-året, mens Ganddalen har eget opplegg der deler av undervisningen er i samarbeid med ByMenigheten. 
Alle tre menighetene har sin egen presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmasjonsdatoer 2021

28. august (Gand)

5. september (Gand)

12. september (Julebygda)

21. august (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2022

01. mai (Gand)

07. mai (Gand)

08. mai (Julebygda)
30. april (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2023

30. april (Gand)

06. mai (Gand)

07. mai (Julebygda)
?.? (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2024

28. april (Gand)

04. mai (Gand)

05. mai (Julebygda)
?.  (Ganddalen)

Konfirmasjonsdatoer 2025

03. mai (Gand)

11. mai (Gand)

04. mai (Julebygda)
?.  (Ganddalen)

VIKTIG: vi kan ikke garantere at du får den datoen du ønsker, og vi forbeholder oss retten til å endre datoer.