top of page

Velkommen som konfirmant i Gand og Ganddal!

Konfirmanter utenfor kirken
HEL: Konfirmasjonsopplegg for tilrettelagt undervisning:
 
Kirken i Sandnes tilbyr et spennende alternativ for konfirmanter med særskilte behov, kalt HEL– konfirmantopplegg. 
Klikk her for å lese mer om HEL.

Litt info om HEL-arbeidet i Sandnes:
HEL- arbeidet i Sandnes er et fellestiltak for alle menighetene i Sandnes prosti. HEL er stasjonert i Bogafjell kirke og består av gudstjenester (tilrettelagte gudstjenester for hele familien) og av konfirmantopplegg (tilrettelagt konfirmantarbeid i smågrupper).

Litt info om HEL-gudstjenestene:
Alle som vil kan bli med og gå i prosesjon på HEL-gudstjenestene - møt opp 20 minutter før gudstjenesten starter hvis dere vil bli med på det! Underveis i gudstjenesten vil vi møte faste elementer blant annet gjennom prosesjon, sanger, lystenning og velsignelse ved alteret. Gudstjenesten er tilrettelagt for alle aldre og funksjonsnivå. Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og fellesskap.


Kjekt hvis mange vil ta turen til Bogafjell og bli med!

Her finner du invitasjon til 2010-kullet

- Gand

- Julebygda

- Ganddal

- HEL-konfirmant

Del gjerne informasjon med andre i kullet. 
Invitasjoner er sendt i posten til våre medlemmer i Den Norske Kirke, men konfirmantåret er åpent for alle - uavhengig av medlemskap, bosted og dåpsstatus.

Infomøte for nye konfirmanter og foresatte:

Gand kirke

Onsdag 15.mai

kl. 17.30 for Gand-konfirmanter

kl. 19.30 for Ganddal-konfirmanter

Påmelding (kommer etter infomøtet 15.mai)

Trykk her for Gand / Julebygda-konfirmanter

Trykk her for Ganddal-konfirmanter

Praktiske bidrag for foresatte (kommer etter påmelding)

Her kan de foresatte melde seg til tjeneste.

Trykk her for foresatte i Gand / Julebygda

Trykk her for foresatte i Ganddal

Spond (kommer etter påmelding)
Vi inviterer både konfirmant og foresatte til å bli med i vår spond-gruppe for informasjon om arrangement og andre nyttige påminnelser:

Spond for konfirmantene m/foresatte - Gand og Julebygda

Spond for konfirmantene m/foresatte - Ganddalen

 

Se ofte stilte spørsmål her.

Se årsplaner her: (kommer etter påske)

Kor

Barneleder

Unge møter eldre

NiKKO

HusFellesskap

Internasjonal café

KRIK

Petrus

Friluftsliv

Se årsplan for Ganddal-konfirmanter her.

(kommer etter påske)

Kontakt oss

Lurer du på noe, ta kontakt med Margrete Haualand som koordinerer konf-arbeidet i Gand, Julebygda og Ganddal.

Kontaktinfo til alle ansatte finner du her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Konfirmantåret består av ulike deler

- Fellessamlinger med blant annet deltakelse i fasteaksjonen.

- Interessegrupper

- Deltakelse på Nikko og gudstjenester

- Leir

- Presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmasjon i Gand, Julebygda og Ganddal**
Gand/Julebygda sokn og Ganddal sokn samarbeider om konfirmasjonsåret.
Begge sokn har egen presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.

** Ganddal-konfirmanter har selve konf-gudstjenesten i Gand kirke inntil videre, frem til Ganddal Kirke står klar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmasjonsdatoer i årene fremover

Konfirmasjonsdatoer 2024

28. april (Gand-konfirmanter i Gand kirke)

04. mai (Gand-konfirmanter i Gand kirke)

05. mai (Julebygda-konfirmanter i Julebygda kapell)
27. april  (Ganddal-konfirmanter i Gand kirke
)

VIKTIG: vi kan ikke garantere at du får den datoen du ønsker, og vi forbeholder oss retten til å endre datoer.

Konfirmasjonsdatoer 2025

03. mai (Gand)

11. mai (Gand)

04. mai (Julebygda)
10. mai (Ganddal
)

Konfirmasjonsdatoer 2026

26. april (Gand)

02. mai (Gand)

03. mai (Julebygda)
25. april (Ganddal
)

Konfirmasjonsdatoer 2027

02. mai (Gand)

08. mai (Gand)

09. mai (Julebygda)
01. mai (Ganddal
)

Konfirmasjonsdatoer 2028

06. mai (Gand)

14. mai (Gand)

07. mai (Julebygda)
13. mai (Ganddal
)

bottom of page