top of page

Julebygda kapell

Julebygda kapell ble innviet
1. søndag i advent i 1957.
På 90-tallet ble tilbygget som kalles
"kapellstova" bygget.
 

Kapellet fremstår i dag som et lite og koselig, men funksjonelt kirkebygg.

Det er gudstjenester annenhver uke (partallsuker) kl.11, og mange bærer sine barn til dåpen eller gifter seg i dette flotte kapellet.


Utenom gudstjenester er det også dametreff, babysang, småbarnsang, barnekor og konserter i kapellet.

Bygda er stolte av og glade i kapellet, og stiller villig opp på dugnad og andre arrangementer.

Følg Julebygda kapell på facebook!

Julebygda kapell

Misjonsprosjekt Julebygda:

Julebygda menighet samler inn penger for å støtte et barnehjemmet Joy Care center i byen Umred, India. Pengene går til utstyr, klær, skoleuniformer og andre nødvendige forbruksvarer.

Siste nytt fra Joy Care Center:

Her kan du lese siste nytt fra Umred, India.

Umred Barnehjem India
Logo Ganddal Menighet

Ganddal menighet

Ganddal menighet feirer gudstjenester
annenhver søndag (oddetallsuker) kl.11

på Lundehaugen ungdomsskole.

I tillegg arrangerer Ganddal menighet familiemiddager med småbarnssang ("Pølsesang"), og vi har babysang, forskjellige småfellesskap, søndagsskole og KRIK.

Barn i alle aldre kan være med på ulike trosopplæringstiltak. Noen blir arrangert på Lundehaugen ungdomsskole, og noen i Gand kirke sammen med hele soknet.

Ganddal menighet har ivrige medlemmer, som er med og drifter alt menighetsarbeidet. Ett av de største målene for menigheten er å få bygget ny kirke på Ganddal. På kirketomten står nå et menighetssenter som vi skal bruke til alt menighetsarbeid (utenom gudstjenester) frem til ferdig kirke står klar.

Følg Ganddal menighet på facebook!

Misjonsprosjekt Ganddal:

Ganddal menighet samler inn penger for å støtte sykelandsbyen Filadelfia på Madagaskar. Trykk her for å lese mer om arbeidet!

Filadelfia sykelandsby Madagaskar

Gudstjenester i Ganddal og i Julebygda.

Kalender med oversikt over kommende gudstjenester finner du her.

I Ganddal menighet feirer vi gudstjenester på Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11 alle søndager i oddetallsuker.

I Julebygda kapell feirer vi gudstjenester kl. 11 alle søndager i partallsuker.

Unntak:
Om sommeren flytter vi alle søndagsgudstjenestene i soknet til Gand kirke hver søndag. Døren er åpen for alle!
Følg med på kalenderen for andre høytider, som jul, påske, pinse, 17.mai og Kristi himmelfartsdag.

Noen av disse dagene feires samlet i Gand kirke. 

Dåp:
Alle er velkommen til å døpe barna sine i Julebygda kapell og i Ganddal menighet. Vi har åpent for dåp på de aller fleste gudstjenester.

For å finne en søndag som passer, kontakt kirkekontoret, tlf 51974770 eller klikk her.

Kirkekaffe:
Du er hjertelig velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten. Denne pleier å starte ca.kl.12.

I Ganddal koser vi oss med kirkekaffe i kantinen, mens i Julebygda trekker vi ned i kapellstova.

Kontakt:

Sokneprest i Ganddal 

Kapellan i Julebygda 

Kontaktinfo finner du her.
 

Barn og familie - Julebygda og Ganddal
 
Det er mange barn og familier i Gand sokn. Vi ønsker at kirken kan være et
relevant og åpent sted for alle. Vi tilbyr familiegudstjenester,
trosopplæringstiltak og ulike kor, både i Gand, Julebygda og Ganddal.


Trosopplæring "MIDTi"
Trosopplæringstiltakene i Gand heter MIDTi. Målet er at barn skal få utforske litt hva tro er.
Trosopplæringstiltak er blant annet 4-årsbok, babysang, Lys Våken og konfirmasjon.


Babysang er for barn 3-12 mnd.
Trykk her for å lese mer om datoer og kontaktpersoner.


Pølsesang er et kjekt tiltak for barnefamilier. Vi serverer en enkel pølsemiddag før vi synger, danser og leker sammen. Opplegget passer best for barn mellom 1 og 4 år, men større barn kan gjerne være med.
Vi samles kl.16.30 i Ganddal Menighetssenter. Se facebooksiden "Ganddal menighet" for mer info. 


Søndagsskole er de fleste søndager under gudstjenestene, både i Ganddal og i Julebygda.
Se kalenderen for informasjon, eller ta kontakt med oss. 


Aktiviteter for ungdom i soknet leser du mer om her: Ung i Gand.

Konfirmantundervisningen kan du lese mer om her.
Vi har ulike opplegg for Gand, Julebygda og Ganddal. Du velger selv hvilket opplegg du ønsker å følge.


Ønsker du å engasjere deg frivillig i menigheten eller i satsingen på barn og familier?

Ta kontakt med en av oss!

Ønsker du å engasjere deg frivillig i satsingen på barn og familier i menigheten? Ta kontakt!

 

Ungdom og voksne - Julebygda og Ganddal

Det er ulike tilbud for ungdom og voksne i Ganddal og Julebygda, i tillegg til det du finner i Gand kirke.

KRIK
Kristen Idrettskontakt (KRIK) er et lavterskel tilbud til alle som er delvis eller ihugga sportsinteresserte. I løpet av kvelden blir det spilt fotball, håndball, basket eller annen lek og idrett, og det er også en kort samling med en andakt. 

KRIK i Julebygda trener på grendahuset. Se facebookgruppen "Krik Julebygda" for nærmere info.


Bønn
Onsdag morgen kan du være med i bønnegruppe i Menighetssenteret. 
Ta kontakt med diakon Magne Bjåstad for mer info.


Menighetstrimmen i Ganddal Menighetssenter.
Hver onsdag fra kl. 18 – 19. Kr. 40 pr. kveld.
Alle pengene gis til Crux oppfølgingssenter.
Kontakt: Ingrid Ask: 415 01 046

bottom of page