PETRUS - klubb for mennesker med forskjellige slags hjelpebehov

 

Vi har først en samling i kirken, deretter samles vi i menighetssalen og spiser suppe. Etterpå har vi forskjellig program, som allsang, bingo og lignende.

 

Vi møtes: Hver siste torsdag i måneden mellom kl. 18.30 og 20.00.

Her er plan for våren 2022

Du kan kontakte diakon Magne for spørsmål om samlinger resten av våren. Det er mye usikkerhet pga Covid-19. Vi håper å være i gang så snart vi får lov til å samles igjen. 

Kontaktperson:

Diakon Magne Bjåstad

E-post: mb433@kirken.no

Tlf: 51 60 38 43