Tilstede - Gand menighetsblad

Her kan du laste ned og lese menighetsbladet "Tilstede":

Utgivelser i 2020:

4 - 2020 (utgivelse 16. november)

3 - 2020 

2 - 2020

1 - 2020

Utgivelser i 2019:

4 - 2019 

3 - 2019 

2 - 2019

1 - 2019 

Utgivelser 2018:

4 - 2018

3 - 2018

2 - 2018

1 - 2018

Utgivelser 2017:

5 - 2017

4 - 2017

3 - 2017

2 - 2017

1 - 2017

Utgivelser 2016:

5 - 2016

4 - 2016

3 - 2016

2 - 2016

1 - 2016

 

Vi ønsker å få med flere i redaksjonen! 

Vil du skrive, eller være annonsør, ta kontakt.

Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året, og deles ut til omlag 7500 husstander.

I forbindelse med Gand kirke sitt 40-årsjubileum i 2018, ble alle tidligere utgitte menighetsblad digitalisert. Disse er publisert på menighetsblad.gand.no

Her kan du bla og søke i alle menighetsbladene på nett, fra første blad i 1968 til 2018.

Redaksjonen:

Martine Vanderheyden-Lundahl

Øystein Lemvik

Hanne Bolstad

(Elin Jara - permisjon)

Kontaktperson:

Daglig leder Hanne Bolstad

E-post: hb324@kirken.no

Tlf: 51 60 38 40 / 928 49 086

 

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook