top of page
Tittel menighetsbladet

Tilstede - Gand menighetsblad

Her kan du lese menighetsbladet "Tilstede":

Utgivelser i 2023: 

1 - 2023

2 - 2023

3 - 2023 (utgivelse 13.nov)

Utgivelser i 2022:

1 - 2022

2 - 2022

3 - 2022

4 - 2022

Utgivelser i 2021:

4 - 2021

3 - 2021 

2 - 2021 

1 - 2021

Utgivelser i 2020:

4 - 2020

3 - 2020

2 - 2020

1 - 2020

Utgivelser i 2019:

4 - 2019

3 - 2019

2 - 2019

1 - 2019

Utgivelser 2018:

4 - 2018

3 - 2018

2 - 2018

1 - 2018

Utgivelser 2017:

5 - 2017

4 - 2017

3 - 2017

2 - 2017

1 - 2017

Utgivelser 2016:

5 - 2016

4 - 2016

3 - 2016

2 - 2016

1 - 2016

Andrea-Menighetsblad.jpg
NYHETSBREV - Påmelding.jpg

Vi ønsker å få med flere i redaksjonen! 

 

Vil du skrive, eller være annonsør, ta kontakt.

Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året, og deles ut til omlag 8000 husstander.

I forbindelse med Gand kirke sitt 40-årsjubileum i 2018, ble alle tidligere utgitte menighetsblad digitalisert. Disse er publisert på menighetsblad.gand.no

Her kan du bla og søke i alle menighetsbladene på nett, fra første blad i 1968 til 2018.

Redaksjonen:

Astrid Falck Olsen

Øystein Lemvik

Hanne Bolstad

Kontaktperson:

Daglig leder Hanne Bolstad

E-post: hb324@kirken.no

Tlf: 928 49 086

 

bottom of page