top of page

Vielse

Musikk under vielsen

Hør opptak av 30 bryllupsmarsjer som kan være aktuelle for dere.
(fra sjømannskirken.no)

Forslag til salmer:

Det synges vanligvis tre salmer under en vielse. Her er forslag til salmer som ofte brukes under vielser.
Dere kan godt velge salmer som ikke står i listen under.

1 / 278 Herre Gud, ditt dyre navn
197 Deg være ære
233 Kjærlighet er lysets kilde
240 Måne og sol
280 Store Gud, vi lover
281 Hellig, hellig, hellig
296 Himlen blåner for vårt øye
304 Når heile verda syng mot Gud
308 Nå la oss takke Gud
309 Lovsyng vår Herre
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
314 Alt står i Guds faderhånd
320 Ærens konge, nådens Herre
322 Stor er din trofasthet
371 Om alle mine lemmer
383 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
409 I dine hender, fader blid
415 Alltid freidig
431 La oss vandre i lyset
440 Kom, kom og hør et gledens ord
482 Deg å få skode
489 Blott en dag
524 Kom, la oss kjærlig vandre
528 Lovsyng Herren! Han er nær
539 Dine løfter er mange
550 Dette er dagen som Herren har gjort
625 Herre, signe du og råde
631 Det er makt i de foldede hender
651 Kjærlighet fra Gud
652 Å Gud, velsigna desse to
653 Herre over alle slekter
654 Han vil vera med dykk alltid
655 Guds godhet sang i sinnet
656 Kjærleik er gleda
665 Herre, jeg hjertelig ønsker
666 Å leva, det er å elska
670 Til kjærleik Gud oss skapte
678 Vi rekker våre hender frem
715 Gud, du er rik!
734 Guds kjærleik er som stranda
757 Gud signe vårt dyre fedreland
759 Fagert er landet
840 I denne fagre sumarstid
841 Den blomstertid nå kommer
844 No livnar det i lundar
845 Så grønn en drakt
854 No stig vår song, vår takk til Gud
Skeie: Du er en gave

Du kan høre alle salmene på Youtube.

Planlegger dere bryllup og ønsker vielse i Gand kirke eller Julebygda kapell?

Ta først kontakt med Sandnes kirkekontor på tlf 51 97 47 70.

Der får du oversikt over tilgjengelige datoer og kan reservere tidspunkt for vielsen.

Vigselsritualet

En ekteskapsinngåelse i en kirkelig sammenheng skjer etter kirkens ordning.
Under finner dere en liste med ritualet, med utheving av de leddene hvor dere kan komme med deres personlige ønsker. Leddene med [klamme] kan utelates.
 

 1. Inngang: Orgelemusikk -  [Egnet vokal- eller instrumentalmusikk]
 2. Inngangsord
 3. Salme
 4. Skriftlesning - flere alternativer
 5. [Salme/instrumentalmusikk]
 6. Tale
 7. Inngåelse av ekteskapet - 2 alternativ
 8. [Overrekkelse av ringer] - 2 alternativ
 9. Forbønn - 2 alternativ 
10. Musikk/symbolhandlinger
11. Salme
12. Velsignelse
13. Utgang: Orgelmusikk

Punktlisten over er ment som en rettesnor når du skal planlegge din vigselsseremoni.

bottom of page