SMAK er navnet på åpne temakvelder som arrangeres i Gand kirke.

Navnet reflekterer at livet og hverdagen rommer både det gode, det søte, det sure, det salte og det bitre – og at vi bør oppfordre hverandre til å “smake” på nye tanker, levd liv, osv.

 

På disse kveldene vil vi invitere mennesker som kan dele sine egne livserfaringer eller dele tanker om tro, verdier, aktuelle temaer osv. Formen vil variere noe, men som regel vil det også være musikalske innslag disse kveldene.

 

Gjennom SMAK arrangementene ønsker menigheten å stimulere til refleksjon og samtale om sentrale tema og å formidle en smak av himmel. Vi håper at terskelen til kirka kan være så lav at alle interesserte tar turen for å stimulere og utfordre “smaksløkene” sine.


Kontakt: Lars Martin Østerholt

                Mobil: 97181118

Kommende arrangement:

Tomm Kristiansen kommer til Gand. Dato kommer...

"Vi satser på å få Tomm Kristiansen til Gand, og ser frem til å ønske alle velkommen da" sier Lars Martin Østerholt. 

Tomm Kristiansen (f.1950) er journalist og forfatter. Han har vært NRK-korrespondent i Harare, senere radioreporter med hele verden som virkefelt og er nå en av de mest sentrale skikkelsene i NRK.

Han har utgitt flere bøker, og fikk sitt definitive gjennombrudd med bestselgeren Mor Afrika. Tomm Kristiansen mottok i 1994 Den store journalisprisen, og ble samme år nominert til Brageprisen for Mor Afrika.

(Tekst: Cappelen Damm sine nettsider. Foto: Fredrik Arff)

Tomm Kristiansen - Foto Fredrik Arff.jpg

Tidligere arrangement:

0001 (1).jpg
SMAK Eyvind Skeie Plakat-skannet-page-00
SMAK-plakat TroPåTvers-page-001.jpg
Stefan Heggelund.jpg