top of page

Vil du motta nyhetsbrev?

Hva Skjer Hver Uke?

Her finner du en samlet oversikt over det som skjer fast hver uke i Gand sokn: 

Tirsdager:
 

 • DugnadsDrøsen: Annenhver tirsdag i partallsuker, kl. 13.30 i kirkestua.
  Enkle vedlikeholdsoppdrag utføres i og rundt kirken - etter vi har hatt et godt drøs over kaffekoppen. Kontakt: Tharald Brekne 941 31 611
   

 • Kor i Gand kirke:
  Kontakt: Ola Riveland Vik 971 18 899
  GGmini tirsdag 17.00-17.45 For 4-åringer til 2.klassinger.
  GGjr tirsdag 18.00-19.00 For 3.-7. klassinger
  Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30 For voksne i alle aldre. 

 • Gospelkoret Abraham, mandager kl.19.30, dirigent Bjarte Lending 412 02 202
   

 • Gand-speideren:
  Se http://www.gandspeiderne.no. Kontakt: gruppeleder@gandspeiderne.no

Onsdager:
 

 • Åpen kirke/Middagsbønn:
  Hver onsdag kl. 12.00-12.30 i kirkerommet. Bønn, stillhet, sang og dagens bibeltekst.
   

 • Bønnemøte i Ganddalen menighetssenter hver onsdag; Samling kun for menn kl. 07.15, og for alle kl. 09.00.
   

 • Internasjonal Cafe:
  Hver onsdag kl. 16-18 på BådeOg cafe i Sandnes sentrum. Billig mat og verdifulle samtaler. Se facebook Internasjonal Cafe Sandnes for info.
   

 • Menighetstrimmen: 
  Hver onsdag kl. 17.30-19.30 i Ganddalen menighetssenter 2.etasje.

Torsdager:

 • Petrus:
  Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. Hver siste torsdag i mnd kl. 18.30. Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242
   

 • Stikk innom:
  Samling i Kirkestua, Gand kirke, for alle pensjonister eller andre som er hjemme på dagtid. Hver torsdag kl. 10-12. Ta med matpakke. Hjertelig velkommen! Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242
   

 • Torsdagskaffe:
  Ganddalen menighetssenter, torsdager i partallsuker kl. 11-14. For alle som er hjemme på dagtid. Vafler og drøs. Kontakt Sissel Lein-Mathisen 938 31 898
   

 • Kor i Julebygda kapell:
  Småbarnssang: Torsdager i oddetallsuker kl. 17.15-18.00 i Julebygda kapell.
  Stjernekoret og Natthimmel: Torsdager i partallsuker kl. 17.30-18.45 i Julebygda kapell.
  Kontakt Siri U Chancy 988 93 047
   

 • Pølsesang:
  Pølser og sang i Ganddalen menighetssenter annenhver torsdag i oddetallsuker kl.16.30. For barn under skolealder sammen med en voksen. Kontakt: Nadine Vaagen 413 91 649

 

Fredager:

 

 • Nikko:
  Fredager kl. 20.00 i ungdomssalen Gand kirke. Ungdomsklubb for 13-18-åringer. Se facebook/Instagram «Ungdomsarbeidet i Gand». Kontakt: David O. Stige 910 08 680
   

 • Btween: 
  Klubb for 5.-7.klassinger i Ganddalen menighetssenter. Annenhver fredag i partallsuker kl.18-20
   

 • Bønn:
  Kontakt diakon Magne Bjåstad 993 77 242 om du har lyst å være med i bønnetjenesten i soknet, enten som forbeder i gudstjenesten eller i en bønnegruppe.
  «Bønn for syke» er et tilbud for de som ønsker å komme til kirken og be eller bli bedt for, fredager i oddetallsuker kl. 12-13
  «Fredagsgruppen» for kvinner, fredager i partallsuker kl.11-12.

Søndager:

 

 • Junior-Nikko:
  Klubb for 5-7 klassinger i ungdomssalen, Gand kirke. Søndager kl. 18-20 i oddetallsuker.
  Kontakt: Eirik Tvedt 414 10 648.
   

 • FAB:
  Samlinger for 5.-8.klassinger i Gand kirke. Søndager kl.17-19 i partallsuker.
  Kontakt: Siri U Chancy 988 93 047
   

 • Søndagsskole og Mini-KRIK:
  Det er søndagsskole i både Gand, Ganddalen og Julebygda de fleste søndager.
  Barna er inndelt i ulike aldersgrupper, med forskjellige aktiviteter.
  Kontakt Gand: Svein Oddvar Netland 480 60 077
  Kontakt Ganddalen: Tina Renate Litland Austbø 478 87 716
  Kontakt Julebygda: Siri U Chancy 988 93 047
  Kontakt Mini-KRIK i Gand: Jon Risdal 913 90 257

bottom of page