Forside-Bosjyre-Bilde-Kirkerotter.jpg

MIDTi 1.klasse - Kirkerotter

På kirkerottekurs vil barna bli kjent med rottene Vesle og Fredo, som flytter inn i en kirke og undrer seg over mange ting. Sammen med dem skal vi finne ut hvem som eier kirken og lære mer om Jesus og vennene hans.

MIDTi6 fokuserer på at barna skal kunne oppdage at Jesus bryr seg om livene våre.
I tillegg til filmen om Fredo og Vesle tar vi utgangspunkt i bla. disse bibeltekstene og temaene:

- Å høre til: Jesus som 12 åring i tempelet.

- Å bry seg om andre: Den barmhjertige samaritan.

- Alle kan høre til: Den bortkomne sønnen. 

- Jesus er glad i alle: Sauen som ble borte

Ganddalen, Lundehaugen ungdomsskole:
Samling en fredag kl. 17-18.30,  lørdag kl. 10-14 og gudstjeneste søndag kl. 11.00.

Kurset koster kr. 150,- og inkluderer filmen og noe å spise. 

Gand kirke:

Kurset består av undervisning 8 torsdager + en avslutning med familien.

En dag i uken, i SFO-tiden. Kl. 14.00 -15.30. Barna på Stangeland blir hentet og kjørt tilbake.

Kurset koster kr. 200,- og inkluderer filmen og noe å spise. 

Julebygda kapell:

Samling en fredag kl. 17-18.30,  lørdag kl. 10-14 og  gudstjeneste søndag kl. 11.00. 

Kurset koster kr. 150,- og inkluderer filmen og noe å spise. 

Våren 2023 - for 2016-kullet:

Gand kirke: Dato kommer. 

Ganddalen: Dato kommer. 

Julebygda: Dato kommer.