GGmini - barnekor for barn fra 4 år til og med 2.klasse.

 

Vi synger og leser andakt hver øvelse.

En gang i måneden har vi litt ekstra kos.

Noen ganger opptrer vi på søndagsgudstjenesten, eller andre steder i nærmiljøet.

Vi møtes: Hver tirsdag fra kl 17.00 til 17.45 i Menighetssal2.

Medlemskontingent: kr 150 pr. år / kr 75 pr. semester

Kontaktperson:

kantor Bengt Norbakken

E-post: bn456@kirken.no

Tlf: 51 60 38 46

Semesterplan for våren 2022 finner du her.