top of page

UTADVENDT

Bibelsteder: 5. mos 10, 17-20, Kol. 4,2-6 og Mark 2,1-12

 

Involvere oss i nærmiljøet

Være en åpen kirke

Dele troen videre

 

 

INKLUDERENDE

Bibelsteder: Rom. 12,9-17 og Luk 5,27-32

 

Ser enkeltmennesket

Viser praktisk nestekjærlighet

Verdsetter mangfold

 

 

TYDELIG

Bibelsteder: 1. kor. 2,1-2 og Matt. 16,21-25.

 

Formidler Jesus som frelser

Er utfordrende og aktuelt

Inspirerer til etterfølgelse

Bildet på forsiden er den nye logoen til Gand menighet. Den viser Gand kirke som mange av oss er stolte av og glad i. Samtidig er kirken mye mer enn et bygg.

Gand menighet i en ny tid!

 

 

Vår logo viser Gand kirke som mange av oss er stolte av og glad i. Samtidig er kirken mye mer enn et bygg.

 

Kirken - det er deg!
Kirken er alle mennesker som er døpt.
Vi er alle like viktige uansett alder, kjønn, hudfarge, legning eller rulleblad.
Uansett hvor ofte vi er i kirken.

Men vi tror kirken og menigheten som fellesskap har en betydning. Vår visjon, Tilstede, synliggjør dette. Vi vil være en kirke og enkeltmennesker som er tilstede for hverandre, både inni kirka, og i enda større grad utenfor.
Alle trenger vi noen som bryr seg om oss.

Gand menighet er en mangfoldig menighet, kanskje mer enn mange tror. Det vil vi vise på vår hjemmeside, hvor du kan se hvilke aktiviteter og fellesskap vi har i kirka.

Sjansen er stor for at det er noe her som passer for deg.
Bli med og skap den kirka og det fellesskapet du vil vi skal være.

Kirken - det er deg! Kirken er alle mennesker som er døpt. Vi er alle like viktige uansett alder, kjønn, hudfarge, legning eller rulleblad. Uansett hvor ofte vi er i kirken.

 

Men vi tror kirken og menigheten som fellesskap har en betydning. Vår nye visjon, Tilstede, synliggjør dette. Vi vil være en kirke og enkeltmennesker som er tilstede for hverandre, både inni kirka, og i enda større grad utenfor. Alle trenger vi noen som bryr seg om oss. 

 

Gand menighet er en mangfoldig menighet, kanskje mer enn mange tror. Det vil vi vise i denne brosjyren, hvor du kan se hvilke aktiviteter og fellesskap vi har i kirka. Sjansen er stor for at det er noe som passer for deg. Bli med og skap den kirka og det fellesskapet du vil vi skal være, så unngår vi å gå med ryggen inn i framtiden.

bottom of page