Ungdomskoret GG

Ungdomskoret GG er et kor for deg som liker å synge og er fra 7. klasse og oppover

 

Vi synger og leser andakt hver øvelse, og har det litt ekstra koselig 2-3 ganger pr semester. Vi drar også på turer til inn- og utland, når anledningen byr seg!

 

Vi synger på ulike arrangementer, både ungdomsarrangement og søndagsgudstjenesten eller andre steder i nærmiljøet, og andre ganger har vi konsert.

Øvingstider: Hver tirsdag fra kl. 18.00-19.00 i ungdomssalen.

 

Medlemskontingent: kr 200 pr. år

 

Kontaktperson:

kantor Bengt Norbakken

E-post: bn456@kirken.no

Tlf: 5160 3846 / 9226 8196

Semesterplan kommer her. Oppstart 14. september 2021.