top of page

Søndagsskolen i Gand sokn er for barn fra 3 år og oppover. 

Vi synger, tegner, leker og har alle slags forskjellige aktiviteter, adventsfrokost og turer. 

Du kan også gå på Mini-KRIK hvis du foretrekker fysisk aktivitet, og går i 4.-7.klasse. 

Søndagsskolen holder til i Barnas rom og Undervisningsrommet.

Følg etter fanen ut av kirkerommet klokken ti over elleve. 

Medlemskontingent: kr 50 pr. år. 

Kontaktpersoner: 

Svein Oddvar Netland

Siri Ueland Chancy

Tlf: 51 60 38 38 / 988 93 047

SLUSH-invitasjon.jpg
bottom of page