top of page

Vil du være ettåring?

Ettåring i Kirken = et verdifullt år


Stavanger bispedømme og VID samarbeider om et tilbud knyttet til ettåringstjeneste i lokalmenigheter i bispedømmet. 


En Ettåring er en person som bruker ett år på å jobbe i en menighet, samtidig som de følger et undervisningsopplegg. Gjennom et slikt opplegg får Ettåringen en smakebit på hva det vil si å studere til en kirkelig utdannelse og jobbe i kirken.

Samtidig får lokalmenigheten en ekstraressurs som kan bidra inn i menighetsarbeidet, hovedsakelig og mest vanlig er at den er knyttet til barne- og ungdomsarbeidet.


(Info er hentet fra denne siden til bispedømmet)Ja, jeg vil bli Ettåring! Hva gjør jeg da?

 1. Les mer om å være Ettåring på denne siden.

 2. Kontakt Gand menighet om du har lyst å være Ettåring der. Kontakt eventuelt Bjarte Øen bispedømmekontoret for å finne en annen menighet som ønsker en Ettåring.

 3. Inngå en avtale med menigheten.

 4. Meld deg opp til emnet "Ressursbasert ledelse". De resterende tre emner blir du automatisk undervisningsmeldt til av VID.

 5. Gled deg til et kjekt år!


Ettåringstjenesten er todelt:

Praksis i lokalmenighet (50%) Praksisdelen vil legges opp i tett samarbeid mellom ettåringene og lokalmenighetene. Stavanger bispedømmekontor er en ressurs som menighetene og ettåringene kan kontakte både i etableringsfasen og underveis i tjenesteåret.


Studier på VID (50%) Ettåringen skal i løpet av tjenesteåret ta 15 studiepoeng om høsten og 15 studiepoeng om våren på VID vitenskapelige høgskole. Dette tilsvarer 50% studie og gir rett på 50% lån og stipend.

Emnene er lenket til nærmere beskrivelser på VIDs nettsider.

Emner i høstsemesteret (søkes på innen 1. august, se nederst på siden ang oppmelding til studiene):

 1. Innføring i Bibelen (10 stp)

 2. Ressursbasert ledelse (5 stp)

Emner i vårsemesteret (søkes på til høsten):

 1. Troslære, menneskesyn og verdivalg (10 stp)

 2. Økoteologi (5 stp)

I tillegg blir ettåringen del av et nettverk:

Ettåringene vil gjennom dette konseptet bli en del av et større ettåringsnettverk i regi av Stavanger bispedømme. Nettverket organiserer følgende:

 1. En midweek (to dager) høst

 2. En midweek (to dager) vår

 3. Fagdag i forbindelse med ungdomstinget

 4. Mentortjeneste

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
 • Facebook Basic Square
bottom of page