Meld på barnet her!

MIDTi er navn på samlinger som danner ryggraden i vår trosopplæring for barn og ungdom.


Målet vårt i Gand sokn er å tilby minst ett MIDTi-arrangement pr år til alle mellom 0-18 år.

Noen tiltak gjelder for alle barna i soknet, mens andre er for kun Gand, Julebygda eller Ganddalen.


*** På grunn av pandemien er det flere tiltak som endrer format, og i noen tilfeller er vi nødt til å avlyse eller utsette. Dette beklager vi på det sterkeste! Vi jobber daglig for å kunne gjennomføre tiltakene på en trygg måte, og i tråd med gjeldende smittevern-anbefalinger.

***


Papir-invitasjoner sendes ut i posten til våre medlemmer, men alle kan melde seg på - uavhengig av om de er døpt / medlem i Den Norske Kirke eller ikke.


For informasjon om tiltak, påmelding og tidspunkt se her!Aktuelle nyheter
Nyheter