Meld på barnet her!

MIDTi er navn på samlinger som danner ryggraden i vår trosopplæring for barn og ungdom.


Målet vårt i Gand sokn er å tilby minst ett MIDTi-arrangement pr år til alle mellom 0-18 år.

Noen tiltak gjelder for alle barna i soknet, mens andre er for kun Gand, Julebygda eller Ganddalen.

Invitasjoner sendes ut etter Den Norske Kirkes medlemsregister, men alle kan melde seg på - uavhengig av om de er medlem eller ikke.


For informasjon om tiltak, påmelding og tidspunkt se her!

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook