Kurs i LIVSKUNST - Ernst Baasland

Livkunst.

Vi streber alle etter det:

Å leve godt, å mestre motgang, å leve rett, å få mest mulig ut av vårt korte liv.

Dette er livkunst.

Kurset er ikke skrevet av en tilfeldig blogger eller life-styler. Vi tar heller inn innsikter fra livsfilosofer, psykologer, teologer, etc.

Kursboken er simpelthen Evangeliene i Det nye testamentet, nærmere bestemt: utvalgte tekster fra Jesu forkynnelse.


Kursholder er biskop Ernst Baasland, som gjennom et langt liv som professor har studert disse tekstene, og som senest har skrevet en stor bok som heter Radical Philosophy of life.


Baasland er kjent for å kunne tale enkelt om kompliserte spørsmål. Derfor trengs det ikke forhåndskunnskaper, bare lyst til å vite litt mer om de store spørsmål i livet og om hva Jesus sier om dem.


Målgruppen er unge og gamle, yrkesaktive hjemmekontorister og pensjonister.

Kurset varer hele høsten, fra 20.september,

og hver tirsdag fra kl.11.30 -12.30 i kirkerommet i Gand kirke.

Matpakke kan medbringes.

Pris: Gratis. Valgfri gave til å dekke utgifter.


Hver enkelt time står for seg selv.

Om en ikke kan én tirsdag så går en bare glipp av ukens innsikt.


Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square