top of page

KIRKEVALGET 2023

Den 11. september er det valg til nytt menighetsråd i våre 11 sokn i Sandnes.

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon. Vi oppdaterer siden jevnlig.

Hva er kirkevalget?

På valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget, kan medlemmer i Den norske kirke velge hvem som skal styre i sin lokale menighet. I tillegg kan man velge hvem som skal inn i bispedømmerådet og dermed også sitte på Kirkemøtet (som ofte kalles kirkens storting).


Hvem stiller til valg?

Frem til 31. mars arbeidet en nominasjonskomite med å sette opp lister over kandidater til å sitte i menighetsrådene i Gand og i Ganddal.

Dette er et tillitsverv, og Den norske kirke har bruk for et styre som består av mennesker med ulik alder og erfaring. Man trenger ikke å ha vært blant de mest aktive i kirken, mange har rik livserfaring og kunnskaper fra yrkesliv og frivillig arbeid, dette er viktige bidrag til det teamet som skal utgjøre menighetsrådet.


Hvem stemmer jeg på?


Nominasjonskomiteens lister for Gand og Ganddal:


Gand menighetsråd:

 1. Tore Herrevold (1967)

 2. Astrid Falck Olsen (1952)

 3. Jon Risdal (1979)

 4. Elise Richardsen (1986)

 5. Torleiv Bilstad (1947)

 6. Solveig Rangen (1978)

 7. Rønnaug Augestad Ims (1956)

 8. Hilde Seglem (1963)

 9. Anne Opstrup (1959)

 10. Judith Berdinessen (1978)

Ganddal menighetsråd:

 1. Bjørghild Helgeland (1988)

 2. Thomas Gundersen Gardum (1985)

 3. Berit Dragsund (1951)

 4. Christoffer Owe (1972)

 5. Ellen Annette Melhus (1980)

 6. Karim Hamed Saffaran (1978)

 7. Sveinung Vik (1967)

 8. Cato Austbø (1985)

 9. Ae Ja Park Sem (1968)

 10. Tesfaye Madebo (1965)

Bispedømmerådet:


Du kan finne informasjon om de fire listene til bispedømmerådsvalget her: https://www.kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kirkevalg%202023/Hvordan stemmer jeg?


Alle medlemmer som fyller 15 i år eller eldre, har stemmerett.

Husk å ta med ID hvis du skal stemme på papir!


Digital og fysisk forhåndsstemming er åpen fra 10. august til 6. september


Selve valgdagen er mandag 11. september, og du finner kirkevalgets valglokaler like i nærheten av lokalene til kommunevalget, mellom kl. 09.00-21.00.

Det er mulig å forhåndsstemme på kirkevergekontoret i Lundegeilen 16 hver dag fra 10.aug - 6.sept mellom kl. 9 og 15, og i tillegg torsdag 31. august mellom kl. 15.00 og 20.00

Det vil også være mulig å forhåndsstemme i Gand kirke etter gudstjenesten 3. september mellom kl. 12.30 og 13.30.


Informasjon om kirkevalget finner du på nettstedet kirkevalget.noKort om Kirkevalget:

 • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene

 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)

 • Valgdagen er mandag 11. september 2023. Valglokalene er åpene mellom kl. 09.00 og 21.00 Vi står på Sandved skole, Julebygda grendahus, Sørbøhallen og Smeaheia skole.

 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september

 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023

 • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
 • Facebook Basic Square
bottom of page