top of page

Frivillighetens År 2022!

Utrolige ting kan skje med begeistring som drivkraft! Begeistring beveger, skaper forandring og bidrar til utvikling. Derfor er det så fint at vi i 2022 skal få feire Frivillighetens år.

Det er mange som er frivillige i kirken – i et mangfold av oppgaver. Det er det all grunn til å feire!


I Stavanger bispedømme er vi takknemlige for - og helt avhengige av - en stor, frivillig innsats i kirken. Erfaring viser at når situasjonen engasjerer nok og bevisstheten om behovet er der – så melder folk seg. Menighetenes møte med flyktningkrisen for fem år siden og koronakrisen nå, viser at frivilligheten blomstrer når behovene er tydelige.


Frivillighetens dag 12. juni

Hver organisasjon i Norge har valgt "sin dag" i frivillighetsåret.

Den norske kirke valgte søndag 12. juni som sin dag.


Over 3,5 millioner nordmenn er medlemmer i kirken. For et utgangspunkt! Ambisjonen er at alle opplever at de er en del av kirken og hører til. Hva vil skje da? Vi ønsker at flere kan finne sin plass i kirken.

Det gir glede og motivasjon å høre de gode historiene om de positive møtene som frivilligheten skaper mellom ulike mennesker. Vi ser fram til å løfte fram det meningsfulle i det frivillige arbeidet, og høre alle de gode erfaringene om at arbeidet betyr noe og utgjør en forskjell.

Frivillighetens år er en god mulighet til å ta imot nye og flere frivillige medarbeidere. Det betyr også at av vi som kirke må være tydelige på at det er rom for nye frivillige hos oss, og ta vel imot dere som vil være med på laget.

Les om Frivillighetsåret 2022 og finn ressurser her på nettsidene våre.

- På vegne av arbeidsgruppen for frivillighet i Stavanger bispedømme

Asbjørn Finnbakk, diakonirådgiver

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
bottom of page