Allehelgensaften

Velkommen til allehelgenssamling i Gand kirke, allehelgensaften søndag 7. november kl. 19.00.


Vi er først i kirkerommet kl. 19.00, hvor bl.a. navnene på de vi har mistet i året som gikk blir lest opp. Det blir rolig musikk og lystenning.


Etterpå samles vi i menighetssalen, der sykehjemsprest Anna Dalaker snakker om tema «Vandring i sorgens landskap».
Aktuelle nyheter
Nyheter