Bortfall av inntekter

På grunn av korona, og fordi vi ikke fikk samle oss til gudstjeneste, kom det ikke inn vanlige offergaver fra 15. mars til 31. mai.

Noen tall å tygge på, hentet fra offer gitt i gudstjenester i fjor og i år:

2019, Januar - Mai

Til Gand: 112.000kr

Til Julebygda: 18.800kr

Til Ganddalen: 48.000kr

Til Andre organisasjoner vi støtter: 119.600kr

2020, Januar - Mai:

Til Gand: 58.000kr

Til Julebygda: 7.800kr

Til Ganddalen: 22.600kr

Til Andre organisasjoner vi støtter: 48.500kr

Utgifter: Gand menighetsråd har lønnsforpliktelser på omlag 120.000kr pr mnd. Kollekten gitt i gudstjenester bidrar til å dekke 20 % av lønnsutgiftene.

Så lenge vi ikke hadde gudstjenester, var det nok mange som synes det var unaturlig å gi kollekt, men vi håper at dere fortsatt ser arbeidet vi gjør, og at dere fortsetter å støtte menighetsarbeidet.

Les gjerne artikkelen i menighetsbladet avbildet, for en liten påminnelse om hva de menighetsansatte jobber med..

Inntekter: Det er mange som er med på spleiselaget for å holde aktiviteten høy og god i kirken!

I tillegg til kollekt på gudstjenester, får menigheten også inn Fast Givertjeneste der privatpersoner gir et bidrag hver måned.

Både givertjeneste og kollekt er med på å dekke utgiftene som menigheten har.

Oppfordringen:

Vil du gi et bidrag så kan det lettest gjøres via Vipps, bank eller ved å bli fast giver.

Vipps: 118871

Bank: 3250 07 05093

Bli fast giver: Trykk her.

Fast givertjeneste gir forutsigbarhet og stabilitet for menigheten, og tilbudet i kirken hadde ikke vært det samme uten!

Tusen takk til dere som støtter arbeidet, slik at vi kan være tilstede som normalt også etter denne korona-pandemien er over.

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook