Korona-Info

Denne informasjonen oppdateres jevnlig.

- Gudstjenester: Alle planlagte arrangement og gudstjenester i Gand sokn er avlyst inntil videre. Det legges ut andakter på facebook og nettsiden hver helg.

- Bønnesamlinger: Hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-13 er det åpen bønnesamling i kirkerommet.

- Andakter: Ukentlig legges det ut andakter på nettside og facebook.

- Kollekt: Vi er takknemlige for alle gaver som vippses til menigheten i denne perioden når menigheten ikke mottar vanlig kollekt.

- Dåp, vielser og gravferd gjennomføres. For spørsmål angående dette ta kontakt med Astrid sokneprest.

- Staben er på jobb, og vil være tilgjengelige for samtaler, spørsmål, praktisk hjelp og annet. Ta gjerne kontakt, enten via telefon eller mail.

- Utleie er fortsatt OK, innenfor FHI sine retningslinjer. Vi har lokaler i kirken som egner seg til mindre selskap, selv i disse korona-tider.

Tiltak i kirkene vurderes fortløpende. Vi holder dere oppdatert her på denne siden.

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook