GUDSTJENESTER i Gand sokn


Gand kirke

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til kirkekaffe hver søndag.

Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager, unntatt skolens ferier.

Søndag 26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden. Luk. 18, 35-43

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GG junior, MIDTi

3. klasse, Tårnagent. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 2. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden. Mark. 2, 1-12

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Håvard Høie, Bengt Norbakken, Gand kirkekor. Takkoffer til Crux.

Søndag 9. februar – Såmannsøndagen. Luk. 8, 4-15

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og forbønn. Håvard Høie, Bengt Norbakken. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 16. februar – Kristi forklarelsesdag. Matt 17, 1-9

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, Bengt Norbakken. Inger-Elin Hetland, sang. Takkoffer til IKO.

Søndag 23. februar – Fastelavnssøndag. Joh. 17, 20-26

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo, Harald Westermoen. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 1. mars – 1. søndag i fastetiden. Matt. 4, 1-11

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Håvard Høie, Bengt Norbakken. Gandsemblet. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 8. mars – 2. søndag i fastetiden. Matt. 15, 21-28

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GG mini, MIDTI 4, utdeling barnebibel. Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 15. mars – 3. søndag i fastetiden. Luk. 11, 14-28

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og forbønn. Håvard Høie, Bengt Norbakken. Takkoffer til Y’s Men.

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag. Luk. 1, 26-38

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo, Bengt Norbakken, Gand kirkekor. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden. Joh. 11, 45-53

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo, Bengt Norbakken. Gandsemblet. Takkoffer til Byprestenes arbeid.

Søndag 5. april – Palmesøndag. Joh. 12, 12-24

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GG mini og GG jr. Takkoffer til egen menighet.

Julebygda kapell

Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. Velkommen til søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden. Luk. 18, 35-43

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp. Håvard Høie, Ingvar Lygren, MIDTi 3. klasse - Tårnagenter. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 9. februar – Såmannssøndagen. Luk. 8, 4-15

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Astrid Harbo, Ingvar Lygren. Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 23. februar – Fastelavnssøndag. Joh. 17, 20-26

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie, diakon Magne Bjåstad, Ingvar Lygren. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 8. mars – 2. søndag i fastetiden. Matt. 15, 21-28

Kl. 11.00 Gudtjeneste med nattverd. Astrid Harbo, Ingvar Lygren. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag. Luk. 1, 26-38

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd. Håvard Høie, Ingvar Lygren, MIDTi 5 og MIDTi 6. og 7. klasse - Lys Våken. Siri Ueland Chancy. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 5. april – Palmesøndag. Joh. 12, 12-24

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til egen menighet.

Ganddalen menighet

Lundehaugen U-skole oddetallsuker kl. 11.00. Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe hver gudstjeneste. Takkoffer til egen menighet, samt 10% til misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 2. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden. Mark. 2, 1-12

Kl. 11.00 Gudstjeneste søndagsskole & KRIK. Tracy Rishton.

Søndag 16. februar – Kristi forklarelsesdag. Matt 17, 1-9

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med MIDTi-1.klasse Kirkerotter. Tracy Rishton, Ruth Bråtveit.

Søndag 1. mars – 1. søndag i fastetiden. Matt. 4, 1-11

Kl. 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole & KRIK. Håvard Høie.

Søndag 15. mars – 3. søndag i fastetiden. Luk. 11, 14-28

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Tracy Rishton.

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden. Joh. 11, 34-53

Kl. 11.00 Gudstjeenste med søndagsskole & KRIK. Tracy Rishton.

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook