© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

GUDSTJENESTER i Gand sokn

January 1, 2020

Gand kirke

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30.
Velkommen til kirkekaffe hver søndag.

Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager, unntatt skolens ferier.

 

Søndag 26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden.  Luk. 18, 35-43

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GG junior, MIDTi

3. klasse, Tårnagent. Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 2. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden.  Mark. 2, 1-12

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Håvard Høie, Bengt Norbakken, Gand kirkekor.  Takkoffer til Crux.

 

Søndag 9. februar – Såmannsøndagen.   Luk. 8, 4-15

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og forbønn.  Håvard Høie, Bengt Norbakken.  Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 16. februar – Kristi forklarelsesdag.  Matt 17, 1-9

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, Bengt Norbakken. Inger-Elin Hetland, sang. Takkoffer til IKO.

 

Søndag 23. februar – Fastelavnssøndag. Joh. 17, 20-26

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo, Harald Westermoen. Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 1. mars – 1. søndag i fastetiden.  Matt. 4, 1-11

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Håvard Høie, Bengt Norbakken. Gandsemblet. Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 8. mars – 2. søndag i fastetiden. Matt. 15, 21-28

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GG mini, MIDTI 4, utdeling barnebibel.  Takkoffer til Stefanusalliansen.

 

Søndag 15. mars – 3. søndag i fastetiden. Luk. 11, 14-28

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og forbønn.  Håvard Høie, Bengt Norbakken.  Takkoffer til Y’s Men.

 

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag.  Luk. 1, 26-38

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo, Bengt Norbakken, Gand kirkekor.  Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden.  Joh. 11, 45-53

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo, Bengt Norbakken. Gandsemblet. Takkoffer til Byprestenes arbeid.

 

Søndag 5. april – Palmesøndag. Joh. 12, 12-24

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GG mini og GG jr.  Takkoffer til egen menighet.

 

Julebygda kapell              

Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. Velkommen til søndagsskole og kirkekaffe.

 

Søndag 26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden.  Luk. 18, 35-43

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.  Håvard Høie, Ingvar Lygren, MIDTi 3. klasse - Tårnagenter.  Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 9. februar – Såmannssøndagen.  Luk. 8, 4-15

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  Astrid Harbo, Ingvar Lygren. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 23. februar – Fastelavnssøndag.  Joh.  17, 20-26

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie, diakon Magne Bjåstad, Ingvar Lygren.  Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 8. mars – 2. søndag i fastetiden.  Matt. 15, 21-28

Kl. 11.00 Gudtjeneste med nattverd.  Astrid Harbo, Ingvar Lygren.  Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

 

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag.  Luk. 1, 26-38

Kl. 11.00  Familiegudstjeneste med nattverd.  Håvard Høie, Ingvar Lygren, MIDTi 5 og MIDTi 6. og 7. klasse - Lys Våken. Siri Ueland Chancy. Takkoffer til egen menighet.

 

Søndag 5. april – Palmesøndag.  Joh. 12, 12-24

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til egen menighet.

 

Ganddalen menighet

Lundehaugen U-skole oddetallsuker kl. 11.00.
Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe hver gudstjeneste.
Takkoffer til egen menighet, samt 10% til misjonsprosjekt på Madagaskar.

 

Søndag 2. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden.  Mark. 2, 1-12

Kl. 11.00 Gudstjeneste søndagsskole & KRIK. Tracy Rishton.

 

Søndag 16. februar – Kristi forklarelsesdag.  Matt 17, 1-9

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med MIDTi-1.klasse Kirkerotter. Tracy Rishton, Ruth Bråtveit.

 

Søndag 1. mars – 1. søndag i fastetiden.  Matt. 4, 1-11

Kl. 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole & KRIK. Håvard Høie.

 

Søndag 15. mars – 3. søndag i fastetiden.  Luk. 11, 14-28

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Tracy Rishton.

 

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden.  Joh. 11, 34-53

Kl. 11.00 Gudstjeenste med søndagsskole & KRIK. Tracy Rishton.

Please reload

Aktuelle nyheter

Bibelen i Fokus - høsten 2020

July 14, 2020

1/10
Please reload

Nyheter

June 29, 2020

June 4, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload