Bønnebrev

BØNNEBREV FOR GAND SOKN Våren 2020

Vær med i takk og bønn for Gand, Julebygda og Ganddalen menigheter.

Våren 2020 ber vi:

- for vennskapsmenigheten til Gand i Tyrkia, for pastor Ramazan og utfordringene de kristne har i Antalya. Og for misjonsprosjektene til Ganddalen og Julebygda; Filadelfia sykelandsby på Madagaskar og skole- og barnehjemmet i India.

- for alle som har det tungt og vanskelig på nyåret. Be om at ingen går alene med mørke tanker uten styrke til å be om hjelp.

- Byprestene og de rusavhengige, og Crux og alle som jobber og går der.

- for staben i kirken og alle frivillige som har tjenester i våre menigheter, og for det nye Menighetsrådet. Be spesielt om at alle får styrke til tjenesten.

- om at menighetene må lage gudstjenester der både barn og familier føler seg inkludert og velkomne, og for alle menneskene som bruker kirkene også i ukedagene.

- for de som er syke og sørger, at de må finne trøst i fellesskapet med Gud og med hverandre.

- for Utstein Pilegrimsgard, for arbeidet de gjør og om at stedet skal være til velsignelse for enda flere, og at mange skal oppleve gleden og styrken som stillheten gir.

- for søndagsskolen og om nye ledere nå på nyåret. Vi ønsker at disse skal komme på plass så raskt som mulig!

- for det flerkulturelle arbeidet i menigheten –om velsignelse og inkludering av flere mennesker i våre menigheter. Be konkret for oppstart av Internasjonal kafe og internasjonal kvinnegruppe.

- om vekst i Gand, Julebygda og Ganddalen, og at stadig flere vil komme til tro og besøke kirken vår dette året.

Vi takker for

- alle som er innom kirkene, både søndager og ukedager.

- alle barna og ansatte fra skoler og barnehager som var innom kirken før jul.

- pengene som kom inn i offer på julaften, som går til Kirkens Nødhjelp sitt gode arbeid.

- engasjementet rundt ny kirke på Ganddal/Sørbø.

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for!»

(Matt 7,7-8)

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook