Takk!

Ragnhild Fasseland har de to siste søndagene blitt takket av i Gand kirke og i Julebygda kapell. Hun har vært vikarprest i Gand og Julebygda menigheter i snart to år. Først i kortere perioder og nå sist sammenhengenede siden november 2014 i Kristine Skree Kristiansen sin permisjon.

En i bygda sa det slik: "Eg vil bare seia takk til deg Ragnhild som er ein super vikarprest, du spreier godt humør, livsglede og sentral forkynning. Du er god!"

Dette kan vi skrive under på! Ragnhild har vært velvillig og fleksibel og et friskt pust i staben med sin lune og uformelle stil.

På gudstjenesten i Julebygda ble hun takket av Karen Marie Harboe fra familiegudstjenesteteamet og Margunn Håland fra menighetskomiteen. Ragnhild fikk bl.a. en potpourrikrukke. Margunn refererte til 2. Kor. 2, 15 om Kristi vellukt. Når krukken åpnes kommer vellukten ut. Ragnhild har vært en som har åpnet seg mer og mer og spredd mye godt blandt store og små i Julebygda og Gand. Vi kommer til å savne henne!

Nå ønsker vi henne Guds velsignelse over arbeidet og livet videre!

1. september begynner hun som sokneprest i to menigheter i Vefsn kommune; Elsfjord og Drevja. Bosted blir Mosjøen.

Ragnhild Fasseland har sin siste dag i vårt sokn 19.08. og blir bl.a. å treffe på noen gudstjenester i Gand kirke i sommer.

Aktuelle nyheter
Nyheter
Arkiv
Søk etter Tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook