top of page

Gand Kirke

 

Gand kirke er den store kirken som ligger på toppen av Sandved. Den har en sentral plass i lokalbefolkningens bevissthet - og har mange tilnavn, herunder "Jærkatedralen".

Kirken er en arbeidskirke med en innovativ arkitektur. Den ble bygget i 1978 og hadde 850 sitteplasser. Arkitekter var Tonning og Øglænd. I tidsrommet 2008-10 gikk kirken igjennom en omfattende oppussing, hvor alle utvendige betongflater ble reparert, samt tak og vindu skiftet. Alle søylene rundt kirken ble skiftet ut i 2018, i forbindelse med Gand kirke sitt 40-årsjubileum.

Innvendig ble alle rom pusset opp, det elektriske anlegget skiftet/oppgradert og noen rom omdisponert. Kirkerommet har p.t. 400 sitteplasser, og med menighetssalene er det 630 plasser. I tillegg er det flere andre rom av ulik størrelse  og til ulik bruk.

Kontorfløyen på kirkens nordside ble oppført i 2002. Det er åtte kontor i kontorfløyen, samt tre kontor inne i kirken. Staben i Gand sokn består normalt av omlag 12 personer. 

 

      

Kirken
Gudstjeneste
bottom of page