© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 9 - Amigos

(Tidligere "Holde du?")

MIDTi er ment som en hjelp for foreldre til å lære barna om troen.

På MIDTi9 er temaet Vennskap!

 

Vi skal prate,synge, bygge, spille og leke oss fram til hvilke verdier som er viktige når vennskap bygges og opprettholdes - og hvem er det egentlig Jesus vil være venner med?

« En venn viser alltid kjærlighet, o

Ved påmelding melder du deg på i en av disse gruppene: KOR. TEKNOLAB eller KRIK

Bruk kommentarfeltet.

Det koster kr. 100,- å delta.

 

Gand kirke lørdag 26. september kl. 12-19  for 2011-kullet i hele soknet.

Påmelding her