MIDTi 7. klasse - Skillz

 

Skillz er et trosopplæringstiltak for 7. klassinger.  Fokus på at vi alle er skapt likeverdige i Guds bilde. Vi har egenskaper og evner som vi utfordres til å bruke i møte med omverdenen. 

Neste samling: 

Våren 2022: 22.-24. april  for 7.klassinger i hele sognet. 

Samling med overnatting på "Nordlys", Alsvik. 

Påmelding her