MIDTi 2. klasse - Miljødetektiv

 

På MIDTi 2. klasse er temaet "Gud skaper - vi lager". Vi ønsker å fokusere på alt det flotte Gud har skapt - og hvordan vi kan bli kjent med dette, verdsette det - og ta vare på det.

 

Opplegget legges til skolens planleggingsdag i høstsemesteret, og barna vil ha et tilbud i hele SFO's åpningstid. Vi vil veksle mellom fellesaktivteter og gruppeoppgaver hvor barna kan være med å delta i ulike aktiviteter alt etter interesseområde.

Neste samling: 

Gand kirke fredag 13.11.20 (Skolenes planleggingsdag) For 2013-kullet i hele sognet.

Påmelding her

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook