© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 7 - Miljødetektiv

 

På MIDTi7 er temaet "Gud skaper - vi lager". Vi ønsker å fokusere på alt det flotte Gud har skapt - og hvordan vi kan bli kjent med dette, verdsette det - og ta vare på det.

 

Opplegget legges til skolens planleggingsdag i høstsemesteret, og barna vil ha et tilbud i hele SFO's åpningstid. Vi vil veksle mellom fellesaktivteter og gruppeoppgaver hvor barna kan være med å delta i ulike aktiviteter alt etter interesseområde.

 

Gand kirke fredag 13.11. (Skolenes planleggingsdag) For 2013-kullet i hele sognet.

Påmelding her