MIDTi 6

 

MIDTi er ment som en hjelp til å lære barna om troen.

På MIDTi6 -kirkerottekurs vil barna bli kjent med rottene Vesle og Fredo, som flytter inn i en kirke og undrer seg over mange ting. Sammen med dem skal vi finne ut hvem som eier kirken og lære mer om Jesus og vennene hans.

MIDTi6 fokuserer på at barna skal kunne oppdage at Jesus bryr seg om livene våre.
I tillegg til filmen om Fredo og Vesle tar vi utgangspunkt i bla. disse bibeltekstene og temaene:

• Å høre til: Jesus som 12 åring i tempelt. Lukas 2. 41 - 52

• Å bry seg om andre: Den barmhjertige samaritan.Luk. 10. 25 - 37

• Alle kan høre til: Den bortkomne sønnen. Lukas 15. 11 - 32

Kurset består av undervisning 8 torsdager + en avslutning med familien.

Kurset koster kr. 200,- og inkluderer filmen og noe å spise. (Juleb. og Ganddalen kr. 150,-)

Kirkerottekurset organiseres slik - med forbehold om endringer:  

Ganddalen, Lundehaugen ungdomsskole:
"Bo hjemmeleir". Barna sover hjemme, men møter til samlinger fredag kl. 17-18.30,  lørdag kl. 10-14 og til gudstjeneste søndag kl. 11.00.

Julebygda kapell og Gand kirke:
En dag i uken, i SFO-tiden. Kl. 14.00 -15.30. Barna på Stangeland blir hentet og kjørt tilbake.

 

Neste samling - våren 2021:

Gand kirke: Utsettes til 28.01.-11.03. For 2014-kullet.

Ganddalen våren 2021: 19.-21.03. For 2014-kullet.

Julebygda: 13.,04., 20.04., 27.04. og 04.05. For 2014-kullet.

Påmelding her

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook