MIDTi 5. klasse - KodeB

Etter skoletid om våren kan 5. klassingene være sammen med oss for å utforske Bibelen og bl.a.  dra på tur til Zulu i Vagleskogen!

Meld deg på via lenke her, eller send mail til Ruth; rb693@kirken.no

Kode B gir mulighet til flere opplevelser i kirken og bedre kjennskap til Bibelens budskap! De skal få oppleve at den er en rik og spennende bok som har betydning for livet.

Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring over Bibelens mangfoldige innhold.

KodeB er for 5. klassinger i hele sognet


Deltakelse koster 200kr. Dette inkluderer måltider. 

Åtte onsdager etter skoletid før sommerferien.

Neste samling: 

 

 Fra 27.04.-15.06. For 2011-kullet i hele sognet. 

"KodeB" er et trosopplæringstiltak for 10 åringer med fokus på Bibelen.  Vi skal lære litt om innholdet i Bibelen, sammenhengen mellom Det nye og Det gamle testamentet og den store fortellingen som vi finner i Bibelen. Barna vil også få utdelt en bibelbok.

Påmelding her