top of page

MIDTi 5. klasse - KodeB

Etter skoletid denne våren kan 5. klassingene være sammen med oss for å utforske Bibelen og bl.a. dra på tur til Zulu i Vagleskogen!

Meld deg på via påmeldingslenken, eller send mail til Siri: sc695@kirken.no
Mer info kommer etter påmelding :)

KodeB er for 5. klassinger i hele soknet.

Deltakelse koster kun 120 kr. Dette inkluderer måltider hver samling. 
Vi samles fem tirsdager etter skoletid kl. 14.30 - 16.00.


Neste samling: 
 
Fra tirsdag 25. april til og med tirsdag 23. mai.
For 2012-kullet i hele sognet. 


Alle barn som er døpt og medlem i Den Norske Kirke mottar invitasjoner i posten, men alle 5.klassinger er velkommen!

Gikk du glipp av invitasjonen eller er ikke barnet medlem i DNK?
Meld deg på som trosopplæringsabonnent!

"KodeB" er et trosopplæringstiltak for 5.klassinger med fokus på Bibelen. 
Vi skal lære litt om innholdet i Bibelen, sammenhengen mellom Det nye og Det gamle testamentet og den store fortellingen som vi finner i Bibelen. 

Kode B gir mulighet til flere opplevelser i kirken og bedre kjennskap til Bibelens budskap! De skal få oppleve at den er en rik og spennende bok som har betydning for livet. Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring over Bibelens mangfoldige innhold.

bottom of page